Tự Học Excel: Bài 23 Các Phím Tắt Excel Thông Dụng Nhất

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 25 phím tắt thông dụng nhất trong Excel, đây là các phím tắt rất phổ biến nên nếu bạn có biết rồi thì cũng nên xem lại nhé.

Xem bài học trước

>> Tự Học Excel Bài 01: Các Thao Tác Với Excel

>> Tự Học Excel Bài 02: Hướng Dẫn Nhập Liệu Và Tìm Hiểu Các Thẻ

>> Tự Học Excel Bài 03: Các Hàm Tính Tổng SUM SUMIF SUMIFs

>> Tự Học Excel Bài 04: Các Hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,...)

>> Tự Học Excel Bài 05: Hàm Điều Kiện IF

>> Tự Học Excel Bài 06: Toàn Bộ 18 Hàm Xử Lý Chuỗi

>> Tự Học Excel Bài 07: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

>> Tự Học Excel Bài 09: Kỹ Năng Sort, Filter Và Advanced Filter

>> Tự Học Excel Bài 10: Kỹ Năng Định Dạng Cell (Format Cells)

>> Tự Học Excel Bài 11: Định Dạng Có Điều Kiện

>> Tự Học Excel Bài 12: Paste Special

>> Tự Học Excel Bài 13: Flash Fill, Quick Analysis, Freeze Pane, Remove Duplicate

>> Tự Học Excel Bài 14: Các Thủ Thuật Excel Hay (1 of 4)

>> Tự Học Excel Bài 15: Các Thủ Thuật Excel Hay (2 of 4)

>> Tự Học Excel Bài 16: Các Thủ Thuật Excel Hay (3 Of 4)

>> Tự Học Excel Bài 17: Bảo Vệ Dữ Liệu, Khóa Dữ Liệu Trong Excel

>> Tự Học Excel Bài 18: Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Chi Tiết

>> Tự Học Excel: Bài 19 Toàn Bộ Về In Ấn (18 Thủ Thuật)

>> Tự Học Excel: Bài 20 Pivottable Trong Excel

>> Tự Học Excel: Bài 21 Công Thức Mảng (10 Ví Dụ Mẫu)

>> Tự Học Excel: Bài 22 Hướng Dẫn Tạo Báo Cáo Động (Dashboard)

Video hướng dẫn

Copy, Paste, Cut, Undo

Đầu tiên sẽ là phím tắt cho việc Copy, để thực hiện việc Copy bạn cần phải tô đen vùng dữ liệu sau đó ấn phím tắt Ctrl + C, sau khi ấn Ctrl + C bạn sẽ thấy vùng Copy xuất hiện các đường nhấp nháy.

phím tắt copy

Phím tắt thứ hai là Paste hay còn gọi là dán, sau khi đã Copy thì bạn phải chuyển vùng Copy sang vị trí mới bằng cách chọn vào ô tùy ý sau đó ấn Ctrl + V để Paste. Tại vùng Copy trước đó vẫn còn xuất hiện các đường nhấp nháy bạn ấn Esc để tắt nhé.

phím tắt dán

Phím tắt thứ ba là Cut dành cho việc di chuyển vùng dữ liệu, cách làm tương tự như Copy là tô đen dữ liệu sau đó ấn Ctrl + X. 

chọn dữ liệu cut

Sau khi đã ấn Ctrl + X để Cut cũng sẽ xuất hiện các đường nhấp nháy quanh vùng dữ liệu, lúc này bạn chọn vào một ô và ấn Ctrl + V để di chuyển dữ liệu vào vị trí đó nhé. Giờ đây sau khi đã Cut thì vùng dữ liệu cũ sẽ không còn nữa.

di chuyển dữ liệu

Phím tắt thứ tư là Undo có tác dụng quay lại các thao tác vừa thực hiện dành cho các trường hợp ấn nhầm hay lỡ tay xóa dữ liệu. Ví dụ sau khi đã di chuyển dữ liệu vào một vị trí mới nhưng mình thấy không thích hợp bằng vị trí cũ nên mình sẽ ấn Ctrl + Z.

quay lại vị trí cũ

Find and Replace

Phím tắt thứ năm là Find (tìm kiếm) và Replace (thay thế), giả sử mình muốn tìm kiếm trong vùng dữ liệu có chữ Ctrl hay không thì bạn sẽ ấn Ctrl + F. Sẽ xuất hiện cửa sổ Find and Replace tại thẻ Find. Kế tiếp nhập vào từ bạn muốn tìm kiếm (ví dụ là Ctrl) sau đó ấn Enter, ngay lập tức sẽ trả về hàng đang có chữ Ctrl ngược lại nếu không tìm thấy sẽ xuất hiện thông báo.

tìm kiếm dữ liệu

Đối với bạn ấn Ctrl + H để thay thế chữ thì vẫn sẽ xuất hiện cửa sổ Find and Replace nhưng là ở thẻ Replace. Tiếp theo nhập vào từ muốn tìm kiếm và thay thế, ví dụ mình sẽ tìm chữ Ctrl và thay thế thành chữ Shift trong vùng dữ liệu. Chọn vào Find Next để tìm kiếm, chọn tiếp Replace để thay thế, nếu muốn thay thế toản bộ chữ Ctrl thành chữ Shift thì bạn chọn vào Replace All  nhé.

thay thế dữ liệu

Tạo/Bỏ Filter

Giả sử mình có một vùng dữ liệu, để tạo Filter một cách nhanh chóng bạn ấn Ctrl + Shift + L sau đó là có thể sắp xếp và chọn lọc một cách thoải mái. Để bỏ Filter bạn chỉ cần ấn lại tổ hợp phím Ctrl + Shift + L một lần nữa.

tạo bộ filter

Di chuyển đến góc dữ liệu

Phím tắt thứ 7 là mình sẽ di chuyển đến góc của vùng dữ liệu, đầu tiên bạn nên chọn một mốc trên vùng dữ liệu bằng cách ấn Ctrl + Home đây là phím tắt để di chuyển đến góc trái trên cùng của vùng dữ liệu. Lần lượt ấn Ctrl + các phím mũi tên bạn sẽ có thể di chuyển đến các góc của vùng dữ liệu.

di chuyển đến góc

Chọn các ô trong bảng

Phím tắt số 8 là chọn các ô trong bảng bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + các phím mũi tên, giả sử bạn đang ở vị trí Ctrl + Home nếu muốn chọn cả hàng đầu tiên thì bạn ấn Ctrl + Shift + mũi tên sang phải, tiếp theo muốn chọn cả vùng dữ liệu ấn Ctrl + Shift + mũi tên xuống.

chọn các ô

Di chuyển giữa các sheet

Để có thể di chuyển giữa các sheet dễ dàng và nhanh chóng, đặc biệt là trông rất chuyên nghiệp. Bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + PgUp là di chuyển sang sheet bên trái và Ctrl + PgDn là di chuyển sheet sang bên phải.

di chuyển sheet

Định dạng số

Phím tắt số 10 dùng để định dạng số, giả sử mình có một số 1000000/3 sẽ ra kết quả là 333333 trên Excel. Tiếp theo chọn vào ô kết quả ấn Ctrl + Shift + 1 lúc này Excel sẽ chuyển số này về dạng ngăn cách hàng nghìn với nhau, nếu ấn Ctrl + Shift + 2 thì sẽ chuyển nhanh về dạng giờ, ấn Ctrl + Shift + 3 sẽ chuyển về dạng ngày tháng, ấn Ctrl + Shift + 4 sẽ đổi về dạng tiền tệ của Mỹ, ấn Ctrl + Shift + 5 sẽ chuyển về dạng phần trăm.

định dạng số

Tính tổng

Phím tắt tiếp theo chính là tính tổng, để thực hiện việc tính tổng một cách nhanh chóng mà không nhập bất kỳ công thức nào bạn ấn tổ hợp phím là Alt + phím = sau đó sẽ hiện ra công thức SUM bạn chỉ cần ấn Enter sẽ nhận được kết quả.

tính tổng

Dán giá trị

Phím tắt số 12 là dán giá trị, ở phím tắt tính tổng trên kết quả tính được là một công thức mình sẽ chuyển nó trở về dạng giá trị để có thể sử dụng lâu dài. Cách thực hiện là trước hết Copy kết quả sau đó ấn tổ hợp phím Alt + E + S + V, hoàn tất ấn Enter.

dán giá trị

Chèn Ngày và Giờ hiện tại

Để có thể chèn ngày và giờ hiện tại vào một ô trong Excel bạn ấn tổ hợp phím Ctrl (+Shift) + ;. Đối với việc bạn ấn Ctrl + ; thì sẽ hiện ra kết quả là ngày hiện tại.

ngày và giờ

Tạo dòng mới trong 1 cell, Chọn dữ liệu trong vùng hiện tại

Phím tắt số 14 là tạo dòng mới trong 1 cell, giả sử bạn muốn tạo một dòng mới mà vẫn nằm trong ô đang thao tác thì ấn Alt + Enter.

xuống hàng

Phím tắt để chọn nhanh trong vùng dữ liệu hiện tại là Ctrl + A, khi ấn lần đầu sẽ là chọn toàn bộ dữ liệu trong vùng, ấn lần thứ hai là chọn toàn bộ dữ liệu trong Sheet hiện tại.

chọn dữ liệu nhanh

Chèn đồ thị tự động

Phím tắt thứ 16 là chèn một đồ thị tự động, để có thể thực hiện điều này bạn cần chọn vào một ô trên vùng dữ liệu sau đó ấn Alt + F1. Nếu không sử dụng bạn có thể click chuột phải chọn Cut nhé.

biểu đồ tự động

Chọn cả hàng, Chọn cả cột

Hai phím tắt tiếp theo là chọn cả hàng và chọn cả cột, vì cách thực hiện khá tương tự nên mình sẽ gộp chung lại với nhau. Để chọn cả hàng trong Excel bạn ấn tổ hợp phím Shift + Space, nếu muốn lựa chọn nhiều hàng thì bạn chỉ cần tô đen số hàng muốn chọn và ấn Shift + Space.

chọn cả hàng

Đối với việc chọn cả cột thì cách làm cũng tương tự như chọn cả hàng chỉ khác ở tổ hợp phím tắt là Ctrl + Space.

chọn cả cột

Chèn hàng, Chèn cột

Để có thể chèn hàng trong Excel bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + "+" + R, lời khuyên là bạn nên ấn Ctrl + Shift + "+" trước sau đó sẽ hiện lên cửa sổ Insert lúc này mới ấn R để chèn hàng.

chèn hàng

Tương tự đối với chèn cột bạn nên ấn Ctrl + Shift + "+" trước sau đó sẽ hiện lên cửa sổ Insert lúc này mới ấn C để chèn cột vào. Việc chèn nhiều hàng hoặc cột phụ thuộc vào số lượng bạn tô đen trước khi ấn phím tắt nhé.

chèn cột

Xóa hàng/cột

Việc xóa một hàng hoặc cột trong Excel không thể áp dụng cách thông thường là ấn Delete, để có thể xóa hàng/cột trong Excel bạn phải ấn tổ hợp phím Ctrl + "-" + R/C. Trong đó Ctrl + "-" + R là xóa hàng được chọn và Ctrl + "-" + C là xóa cột được chọn.

xóa hàng cột

Chuyển 1 hàng sang hàng khác

Để có thể di chuyển 1 hàng sang hàng khác bạn phải tô đen hàng muốn di chuyển sau đó giữ chuột trái và Shift, sẽ xuất hiện thanh ngang màu xanh nếu bạn làm đúng theo những gì mình hướng dẫn nhé. Cuối cùng là thả chuột trái ra trước sau đó mới thả Shift để hoàn thành.

chuyển sang hàng khác

 

Ẩn hàng/cột

Thủ thuật số 23 là ẩn hàng/cột với phím tắt Ctrl + 0/9, dành cho các trường hợp muốn quan sát hàng/ khác quan trọng hơn mà không làm thay đổi giá trị. Cách làm là chọn hàng/cột muốn ẩn đi sau đó ấn tổ hợp phím Ctrl + 0 dành việc ẩn cột, Ctrl + 9 dành cho việc ẩn đi hàng.

ẩn hàng cột

Lựa chọn cell nhìn thấy

Phím tắt kế cuối có công dụng là quan sát nhận biết các hàng và cột đã bị ẩn đi trong quá trình làm việc. Bạn chỉ cần ấn Alt + ; lúc này đây Excel sẽ chọn toàn bộ Sheet hiện tại, ở các vị trí bị ẩn sẽ xuất hiện các đường sáng cho bạn dễ dàng nhận biết các hàng cột đã bị ẩn.

ô nhìn thấy

Điền nhanh

Phím tắt cuối cùng trong bài học là điền nhanh (flash fill), giả sử mình có cột Họ, cột Tên và cột Tên Đầy Đủ chưa điền gì hết. Nếu muốn có được tên đầy đủ của tất cả các bạn còn lại thì bạn chỉ cần nhập vào tên đầy đủ của người đầu tiên sau đó ẩn Ctrl + E.

tên đầy đủ

Đây là những phím tắt vô cùng thông dụng mà bất kỳ ai muốn học Excel một cách chuyên nghiệp cũng nên tham khảo. Nếu bạn đang có ý định tự học Excel miễn phí thì đừng ngại tìm kiếm các bài học trên website này nhé.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT