Tự Học Excel Bài 06: Toàn Bộ 18 Hàm Xử Lý Chuỗi

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ 18 hàm xử lý chuỗi từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới bắt đầu để các bạn có thể tùy ý chỉnh sửa chuỗi theo nhu cầu của bản thân.

Xem bài học trước

>> Tự Học Excel Bài 01: Các Thao Tác Với Excel

>> Tự Học Excel Bài 02: Hướng Dẫn Nhập Liệu Và Tìm Hiểu Các Thẻ

>> Tự Học Excel Bài 03: Các Hàm Tính Tổng SUM SUMIF SUMIFs

>> Tự Học Excel Bài 04: Các Hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,...)

>> Tự Học Excel Bài 05: Hàm Điều Kiện IF

 

Hàm TRIM

Ví dụ mình có trường họ tên nhưng nó thừa rất nhiều dấu cách ở đầu giữa và cuối (như hình dưới) trong trường hợp này ta sẽ sử dụng hàm TRIM để gọt tất cả các khoảng trắng đằng sau và trước đi còn khoảng trống ở giữa các chữ thì hàm TRIM chỉ bớt được một.

Ví dụ cụ thể ta có =TRIM(B3).

hàm trim

Hàm PROPER

Tiếp theo là hàm Proper có tác dụng viết hoa tất cả các ký tự đầu tiên của chuỗi được chỉ định, đầu tiên bạn cầm chọn ô để nhập hàm Proper, thành phần của hàm Proper chính là chuỗi sau khi các bạn đã dùng hàm TRIM để gọt.

Ví dụ =PROPER(C3) tham khảo hình để biết kết quả nhé.

hàm proper

Hàm UPPER

Kế tiếp là hàm Upper đây là hàm sẽ viết hoa toàn bộ chuỗi mà bạn chọn, thành phần của nó cũng là chuỗi sau khi được gọt từ hàm TRIM.

Ví dụ =UPPER(C3).

hàm upper

Hàm LOWER

Hàm Lower có tác dụng hoàn toàn ngược lại so với hàm Upper khi nó chuyển toàn bộ kí tự trong chuỗi mà bạn chọn về ký tự thường ,thành phần của hàm Lower cũng tương tự Upper nên mình bỏ qua nhé .

Ví dụ =LOWER(C3).

hàm lower

Hàm LEN

Để tính được độ dài của chuỗi ký tự thì các bạn dùng hàm Len cho mình nhé, thành phần của hàm Len chính là chuỗi mà bạn muốn kiểm tra độ dài nhé.

Ví dụ =LEN(B3).

hàm len

Hàm LEFT và hàm RIGHT

Vì hai hàm này có chức năng tương tự nhau nên mình sẽ gộp chung lại để cho các bạn dễ hiểu, nếu bạn muốn tách các ký tự trong chuỗi thì áp dụng hai hàm này nhé.

Ví dụ mình sẽ tách chữ Học trong chuỗi “Học Excel 2020” ta làm như sau =LEFT(B10,3), trong đó “B10” là vị trí chuỗi “3” là số ký tự muốn tách. Hàm LEFT sẽ bắt đầu tính từ bên trái còn còn RIGHT sẽ tính từ bên phải. Tham khảo hình để rõ hơn nhé.

hàm left right

Hàm MID

Hàm Mid chính là sự kết hợp của hàm Left và hàm Right hay nói cách khác là tách ký tự ở giữa, hàm gồm ba thành phần chuỗi, số ký tự bắt đầu, số ký tự muốn tách.

Ví dụ =MID(B10,5,5).

hàm mid

Hàm REPLACE

Tiếp theo là hàm Replace dùng để thay thế chuỗi, ví dụ muốn thay chuỗi “Học Excel 2020” thành “Học Word 2020” thì các bạn dùng hàm Replace nhé, thành phần của hàm bao gồm chuỗi gốc ban đầu, vị trí bắt đầu cần thay, số ký tự các bạn muốn thay, chuỗi ký tự muốn thay thế.

Ví dụ =REPLACE(B10,5,5,"Word").

hàm replace

Hàm REPT

Hàm này sẽ lặp lại chuỗi ký tự, ví dụ mình muốn chuỗi “Học Excel 2020” lặp lại 2 lần thì các bạn nhập =REPT(B10,2).

hàm rept

Hàm FIND

Giả sử mình cần tìm chữ Excel trong chuỗi “Học Excel 2020” thì các bạn nhập vào =FIND("Excel",B10) hàm sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên tìm được.

hàm find

Hàm Search có chức năng tương tự như hàm Find nhưng khác biệt ở chỗ chính là hàm Search sẽ không phân biệt chữ hoa với chữ thường.

Ví dụ =SEARCH("excel",B10).

hàm search

Hàm SUBSTITUTE

Hàm này cũng dùng để thay thế giồng như hàm Replace nhưng nó sẽ được sử dụng khác đi một tí.

Ví dụ =SUBSTITUTE(B10,"Excel","Word")

hàm substitute

Hàm TEXT

Kế tiếp là hàm Text đây là hàm sẽ thay đổi định dạng của một giá trị, ví dụ =TEXT(0.5,"#.00%") hàm này sẽ thay đổi định dạng của 0.5 về phần trăm nhé.

hàm text

Hàm VALUE 

Ở ví dụ trên ta đã tách “2020” từ chuỗi “Học Excel 2020” thật ra 2020 không phải là số mà là text(số sẽ nằm ở bên phải của ô còn text sẽ nằm bên trái) để chuyển 2020 về dạng số ta nhập như sau =VALUE(C11).

hàm value

Hàm EXACT

Hàm Exact cho phép so sánh hai chuỗi ký tự nếu hai chuỗi bằng nhau sẽ trả về TRUE ngược lại trả về FALSE, ví dụ =EXACT(C12,"Excel").

hàm exact

Hàm CHAR

Kế cuối là hàm Char sẽ biễu diễn mã code từ 1 đến 255 về dạng ký tự, ví dụ =CHAR(65) hàm sẽ trả về ký tự A.

Hàm CONCATENATE

Cuối cùng là hàm Concatenate đây là hàm dùng để nối các chuỗi lại với nhau, ví dụ mình sẽ nối ba chuỗi là “Học”, “Excel”, “2020” ta nhập như sau =CONCATENATE(C10," ",C12, " ", C11).

hàm concatenate

Video hướng dẫn

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn 18 hàm dùng để xử lý chuỗi trong Excel, sau khi thành thạo được 18 hàm này bạn sẽ cảm rất tự tin để giải quyết công việc của mình. Nếu muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về từng hàm đừng ngại search nó trên website nhé.

Xem bài học tiếp theo:

>> Tự Học Excel Bài 06: Toàn Bộ 18 Hàm Xử Lý Chuỗi

>> Tự Học Excel Bài 07: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

>> Tự Học Excel Bài 09: Kỹ Năng Sort, Filter Và Advanced Filter

>> Tự Học Excel Bài 10: Kỹ Năng Định Dạng Cell (Format Cells)

>> Tự Học Excel Bài 11: Định Dạng Có Điều Kiện

>> Tự Học Excel Bài 12: Paste Special

>> Tự Học Excel Bài 13: Flash Fill, Quick Analysis, Freeze Pane, Remove Duplicate

>> Tự Học Excel Bài 14: Các Thủ Thuật Excel Hay (1 of 4)

>> Tự Học Excel Bài 15: Các Thủ Thuật Excel Hay (2 of 4)

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT