Tự Học Excel Bài 05: Hàm Điều Kiện IF

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu. Đây là một trong những hàm được dùng nhiều nhất khi các bạn theo tác trên Excel. Vậy tại sao nó lại được dùng nhiều đến thế thì bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

Xem bài học trước

>> Tự Học Excel Bài 01: Các Thao Tác Với Excel

>> Tự Học Excel Bài 02: Hướng Dẫn Nhập Liệu Và Tìm Hiểu Các Thẻ

>> Tự Học Excel Bài 03: Các Hàm Tính Tổng SUM SUMIF SUMIFs

>> Tự Học Excel Bài 04: Các Hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,...)

Tổng quan về hàm IF

Chúng ta sử dụng hàm IF khi giá trị của một cell phụ thuộc vào một cell khác, giá trị của cell khác có thể cùng trang (worksheet) hoặc khác trang hoặc khác file. Cú pháp của hàm IF khá là đơn giản bao gồm IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false).

  • Logical_expression(biểu thức so sánh): Trả về kết quả đúng hoặc sai (TRUE hoặc FALSE)
  • Value_if_true (giá trị nếu đúng): Kết quả bạn muốn nếu biểu thức so sánh là đúng (TRUE)
  • Value_if_false (giá trị nếu sai): Kết quả bạn muốn nếu biểu thức so sánh là sai (FALSE)

Vào ví dụ luôn để các bạn biết cách hoạt động của hàm IF ra sao nhé

Cách sử dụng hàm IF đơn, lồng nhau và kết hợp với các hàm khác

Đây là bảng số liệu mà chúng ta sẽ thực hành trên Excel các bạn xem qua để hiểu được điều kiện là tại sao nó lại ra như vậy nhé.

hình số liệu

Ví dụ 1

Ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra là ai thi đỗ và ai thi trượt với điều kiện(điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 7 là đỗ, không thì trượt) ở ví dụ này ta chỉ cần sử dụng hàm IF đơn là đã có thể kiểm tra được.

Để kiểm tra bạn nhập như sau =IF(ĐTB>=7, “Đậu”, “Trượt”) hàm này có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra ai có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 7, nếu đúng sẽ trả về là “Đậu” nếu sai sẽ trả về “Trượt”. Áp dụng vào Excel =IF(F2>=7,"Đậu","Trượt") sau đó Enter.

hình đầu trược

Để tính cho các ô còn lại bạn chỉ cần click hai lần vào góc dưới cùng bên phải của ô vừa tính, tham khảo hình nếu chưa rõ nhé.

click chuột hai lần

Ví dụ 2

Ở ví dụ 2 chúng ta sẽ kiểm tra xem ai đã trưởng thành với điều kiện là từ 18 tuổi trở lên. Bạn nhập vào như sau =IF(YEAR(today()) – YEAR(ô ngày sinh)>=18, “TT”, “Chưa TT”) và Enter, có thể hiểu hàm trên như sau ta sẽ lấy năm hiện tại trừ cho năm sinh của đối tượng nếu đúng là lớn hơn hoặc bằng 18 thì sẽ in ra “TT” nếu sai sẽ in ra “Chưa TT”. Áp dụng vào Excel =IF(YEAR(TODAY())-YEAR(C2)>=18,"TT","Chưa TT") hoàn tất xong thì Enter nè, tham khảo hình nếu chưa rõ nhé.

ví dụ hai

Để hiện kết quả cho các ô bên dưới bên làm như ví dụ một nhé.

Ví dụ 3

Đến với ví dụ 3 chúng ta sẽ kiểm tra xem ai xinh thì yêu nè, bạn kiểm tra như sau =IF(ô thuộc ngoại hình = “Xinh”, “Yêu”, “Không yêu”), Ví du: =IF(D2="Xinh","Yêu","Không Yêu") và Enter để thu được kết quả, bên dưới là hình tham khảo.

yêu hay không yêu

Ví dụ 4

Ở ví dụ 4 ta sẽ sử dụng IF lồng nhau để kiểm tra xếp loại của từng đối tượng với điều kiện (ĐTB < 5 là kém, ĐTB < 7 là trung bình, ĐTB < 8 là khá, còn lại sẽ là giỏi), ví dụ này sẽ lồng khá nhiều hàm IF lại với nhau bạn nên chú ý dấu ngoặc đơn để đỡ bị rối nhé. Ví dụ =IF(F2<5,"Yếu",IF(F2<7,"Trung Bình",IF(F2<8,"Khá","Giỏi"))), hàm này sẽ kiểm tra điều kiện ở ô F2 nếu đúng thì sẽ in ra kết quả mong muốn nếu sai sẽ tiếp tục kiểm tra điều kiện của các if bên trong.

hàm lòng nhau

Để áp dụng hàm này cho các ô bên dưới bạn thực hiện tương tự như ví dụ 1 nhé.

Cách dùng khác của hàm IF kết hợp với AND và OR

Đây là cách dùng nâng cao của IF khi ta kết hợp nó với AND và OR để xác định 3 mục tiêu:

  1. Yêu với điều kiện: Tốt, ĐTB >= 7, Xinh
  2. Bạn với điều kiện: Không phải người yêu hoặc đạo đức TB
  3. Không chơi với điều kiện: Đạo đức kém

Bài viết này chỉ tập trung về hàm IF nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hàm AND với hàm OR thì comment bên dưới nhé, có thể hiểu hàm AND sẽ trả về TRUE khi toàn bộ các biểu thức logic là TRUE, ngược lại là FALSE, hàm OR trả về TRUE khi một trong các biểu thức logic là TRUE, ngược lại là FALSE.

Để kiểm tra ai có thể yêu ai là bạn và ai là người không nên chơi bạn nhập theo mình nhé =IF(AND(E2="Tốt",F2>=7,D2="Xinh"),"Yêu",IF(OR(E2="Tốt",E2="Trung Bình"),"Bạn","Không Chơi")). Hàm này sẽ kiểm tra điều kiện của hàm AND nếu cả hai đều đúng sẽ in ra là “Yêu”, nếu một trong hai sai hoặc cả hai cùng sai sẽ kiểm tra điều kiện IF tiếp theo nếu thỏa một trong hai điều kiện trong hàm OR sẽ  in ra kết quả là “Bạn” ngược lại sẽ in  ra “Không Chơi”. Tham khảo hình dưới để rõ hơn nhé.

hình and or

Video hướng dẫn

Ở trên mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới bắt đầu, qua từng ví dụ các bạn đã có thể sử dụng và hiểu được tại sao nó được sử dụng nhiều rồi đúng không. Thành thạo hàm IF không khó các bạn chỉ cần dựa vào điều kiện để áp dụng hàm IF sao cho phù hợp. Nếu bạn đang và muốn học Excel thì đừng bỏ qua hàm IF này nhé.

Xem bài học tiếp theo:

>> Tự Học Excel Bài 05: Hàm Điều Kiện IF

>> Tự Học Excel Bài 06: Toàn Bộ 18 Hàm Xử Lý Chuỗi

>> Tự Học Excel Bài 07: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

>> Tự Học Excel Bài 09: Kỹ Năng Sort, Filter Và Advanced Filter

>> Tự Học Excel Bài 10: Kỹ Năng Định Dạng Cell (Format Cells)

>> Tự Học Excel Bài 11: Định Dạng Có Điều Kiện

>> Tự Học Excel Bài 12: Paste Special

>> Tự Học Excel Bài 13: Flash Fill, Quick Analysis, Freeze Pane, Remove Duplicate

>> Tự Học Excel Bài 14: Các Thủ Thuật Excel Hay (1 of 4)

>> Tự Học Excel Bài 15: Các Thủ Thuật Excel Hay (2 of 4)

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT