Tự Học Excel Bài 07: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hai hàm quan trọng nhất trong Excel chính là Vlookup và Hlookup, đặc biệt là Vlookup được sử dụng thường xuyên khi đi làm. 

Xem bài học trước

>> Tự Học Excel Bài 01: Các Thao Tác Với Excel

>> Tự Học Excel Bài 02: Hướng Dẫn Nhập Liệu Và Tìm Hiểu Các Thẻ

>> Tự Học Excel Bài 03: Các Hàm Tính Tổng SUM SUMIF SUMIFs

>> Tự Học Excel Bài 04: Các Hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,...)

>> Tự Học Excel Bài 05: Hàm Điều Kiện IF

>> Tự Học Excel Bài 06: Toàn Bộ 18 Hàm Xử Lý Chuỗi

Hàm Vlookup có bốn thành phần gồm

  1. Lookup value: Giá trị dùng để dò tìm.
  2. Table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)
  3. Col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.
  4. Range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE (1) là dò tìm gần chính xác, FALSE (0) dò tìm chính xác.

Hàm Hlookup cũng có thành phần tương tự như Vlookup.

Vlookup trong thực tế

Hàm Vlookup có bảng giá trị dò được bố trí theo hàng dọc (tham khảo hình dưới).

bảng giá trị vlookup

Để tìm số điện thoại của đối tượng có tên là “Võ Quốc Việt” bạn sử dụng hàm Vlookup, đầu tiên bạn chọn vào một ô để hiển thị giá trị, chọn đối tượng cần tìm, chọn bảng giá trị dò, thành phần thứ ba là khi tìm được đối tượng rồi thì sẽ lấy thông tin gì ở ví dụ này chính là số điện thoại nằm ở cột số ba tính từ trái qua phải, dò tìm chính xác nên bạn nhập (0) nhé. Áp dụng vào Excel ta có =VLOOKUP(I5,B4:F9,3,0).

hàm vlookup kết quả

Lưu ý cột đầu tiên của bảng giá trị dò phải chứa giá trị dò.

thứ tự của cột

Hlookup trong thực tế

Hàm Hlookup cũng giống hệt như Vlookup chỉ khác nhau ở bảng giá trị dò của Hlookup là được bố trí theo hàng ngang. 

hàm hlookup bảng giá trị

Để tìm số điện thoại của đối tượng có tên là “Nguyễn Duy Dương” bạn sử dụng hàm Hlookup, đầu tiên bạn chọn vào một ô để hiển thị giá trị, vẫn là chọn đối tượng cần tìm, cũng chọn bảng giá trị dò (dò tìm theo họ tên nên hàng đầu tiên phải chứa đối tượng cần tìm), vì là hàm Hlookup tìm kiếm theo hàng nên thành phần thứ ba là hàng số ba tính từ trên xuống dưới, dò tìm chính xác nên bạn nhập (0) nhé. Áp dụng vào Excel ta có =HLOOKUP(I13,B12:G16,3,0).

kết quả hlookup

Vlookup tìm tương đối

Ở hai ví dụ trên ta đều sử dụng phạm vi tìm kiếm là dò tìm chính xác FALSE (0) như hàm này =VLOOKUP(I5,B4:F9,3,0). Ta sử dụng dò tìm gần chính xác trong trường hợp giá trị xác định nằm trong một khoảng, ví dụ mình sẽ xếp loại dựa vào điểm trung bình đầu tiên bạn chọn vào điểm trung bình, chọn bảng giá trị dò là bảng xếp loại cố định bảng này lại bằng cách ấn F4, vì là xếp loại dựa vào điểm trung bình nên nhập vào 2, ở đây mình không thể tìm chính xác được vì điểm trung bình là 5.9 không nằm trong bảng dò tìm nên các bạn phải nhập 1. Ta có =VLOOKUP(B4,$E$4:$G$10,2,1).

tìm tương đối

Nếu bạn sử dụng hàm IF để tính bài này thì cần phải lồng vào 4 hàm IF điều này chứng tỏ Vlookup là mạnh mẽ như thế nào. Lưu ý nhỏ đối với ví dụ trên là khi sắp xếp bảng xếp loại ĐTB phải đi từ nhỏ đến lớn.

Video hướng dẫn

Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng và áp dụng hàm Vlookup và Hlookup trong thực tế ra sao. Hai hàm này đặc biệt quan trong nếu bạn muốn theo đuổi Excel một cách chuyên nghiệp, nếu thành thạo được hai hàm này thì công việc của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Xem bài học tiếp theo:

>> Tự Học Excel Bài 07: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

>> Tự Học Excel Bài 09: Kỹ Năng Sort, Filter Và Advanced Filter

>> Tự Học Excel Bài 10: Kỹ Năng Định Dạng Cell (Format Cells)

>> Tự Học Excel Bài 11: Định Dạng Có Điều Kiện

>> Tự Học Excel Bài 12: Paste Special

>> Tự Học Excel Bài 13: Flash Fill, Quick Analysis, Freeze Pane, Remove Duplicate

>> Tự Học Excel Bài 14: Các Thủ Thuật Excel Hay (1 of 4)

>> Tự Học Excel Bài 15: Các Thủ Thuật Excel Hay (2 of 4)

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT