Đếm Số Ngày Trong Tuần Ở Mỗi Tháng Bằng Excel

Bạn muốn biết có bao nhiêu ngày trong mỗi tuần ở mỗi tháng nhưng không biết phải làm sao. Đừng lo lắng, trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cho bạn cách đếm số ngày trong mỗi tuần ở mỗi tháng trong Excel cực kì nhanh chóng. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

Cách bước thực hiện

Làm thế nào để đếm số ngày trong tuần trong mỗi tháng? 

Để có thể hiển thị được số ngày trong tuần trong mỗi tháng, điều tất nhiên bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình cột chứa tất cả ngày dài, cột chứa tên tháng và cột chứa tên thứ.

Để tính và hiển thị ngày dài, bạn sẽ làm như sau:

Đầu tiên, bạn sẽ chọn vào tên cột mà bạn muốn hiển thị ngày dài.

Tiếp theo, bạn sẽ click vào dấu mũi tên ngay cạnh ô Number Format, chọn định dạng bạn muốn – long date.

hình ảnh thay đổi long date

Tiếp theo, tại ô đầu tiên hiển thị ngày dài bạn gõ công thức sau:

=SEQUENCE(365,1,DATE(2022,1,1))

Trong đó: 365 biểu thị số ngày trong 1 năm không nhuận, cụ thể đó là năm 2022.
                  1: Hiện thị 1 cột
                  Đầu đầu từ ngày 01/01/2022 nên dùng hàm Date để hiển thị.

hình ảnh dùng hàm hiển thị ngày

      
Cuối cùng, bạn nhấn phím Enter để hiển thị ra 365 ngày trong một năm 2022.

Lưu ý: Nếu năm bạn muốn đếm số ngày trong tuần ở mỗi tháng là năm nhuận thì bạn sẽ thay bằng 366 ngày nhé!

Để rút ra tên tháng (cột Month) từ ô cột Date, bạn sẽ dùng hàm TEXT để hiển thị nhé!

Tại ô hiển thị tên tháng đầu tiên, bạn gõ công thức như sau: =TEXT(B2,"MMMM")

hình ảnh gõ hàm tên tháng

Tương tự, để rút ra tên thứ (cột Weekday) từ cột Date, bạn cũng dùng hàm TEXT để hiển thị nhé!

Tại ô hiển thị tên thứ đầu tiên, bạn gõ công thức như sau: =TEXT(B2,"DDDD")

hình ảnh gõ hàm tên thứ

Sau khi đã tính và hiển thị xong 3 cột Date, Month (Tên tháng), Weekday (Tên thứ). Bạn sẽ tiến hành tính số ngày trong mỗi tuần ở mỗi tháng như sau:

Bước 1: Chọn một ô bất kì trong vùng dữ liệu.

Bước 2: Vào thẻ Insert => trong nhóm Tables, bạn chọn vào PivotTable.

hình ảnh chọn vào pivottable

Bước 3: Hiển thị bảng PivotTable from table or range. Ở ô Table/Range: chứa vùng dữ liệu, mục Choose where you want the PivotTable to be placed: Nếu bạn muốn hiển thị bảng PivotTable Sheet khác, bạn chọn vào New Worksheet hoặc nếu muốn hiển thị trong sheet hiện tại, bạn chọn vào Existing Worksheet và chọn vị trí muốn hiển thị bảng PivotTable.

hình ảnh thiết lập trong bảng pivotable

Bước 4: Hiển thị bảng PivotTable, bạn kéo trường Month vào Row, trường Weekday vào Column và trường Date vào Values để tính số ngày.

hình ảnh thiết lập trường bảng pivottable

Vậy là xong, giờ bạn có thể coi số ngày trong mỗi tuần ở mỗi tháng trong bảng PivotTable.

hình ảnh hiển thị số  ngày

Lưu ý: Trong trường hợp, bạn muốn đếm số ngày trong năm khác, bạn sẽ thay công thức bằng năm bạn muốn đếm số ngày. Còn bảng PivotTable, sẽ tự cập nhật là tại thẻ PivotTable Analyze, bạn chọn vào công cụ Refresh.

hình ảnh chọn công cụ refreshVậy là mình đã hướng dẫn xong đếm số ngày trong tuần ở mỗi tháng trong Excel. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu thấy hay đừng quên đánh giá bài viết bên dưới nhé!

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT