Tự Học Excel Bài 10: Kỹ Năng Định Dạng Cell (Format Cells)

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 13 thủ thuật về định dạng Cell, trước tiên bạn bên hiểu định dạng Cell chỉ làm thay đổi định dạng như tô màu, font chữ mà không làm thay đổi giá trị của Cell. Để cho các bạn dễ hiểu với mỗi thủ thuật mình sẽ làm một ví dụ luôn nhé.

Xem bài học trước

>> Tự Học Excel Bài 01: Các Thao Tác Với Excel

>> Tự Học Excel Bài 02: Hướng Dẫn Nhập Liệu Và Tìm Hiểu Các Thẻ

>> Tự Học Excel Bài 03: Các Hàm Tính Tổng SUM SUMIF SUMIFs

>> Tự Học Excel Bài 04: Các Hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,...)

>> Tự Học Excel Bài 05: Hàm Điều Kiện IF

>> Tự Học Excel Bài 06: Toàn Bộ 18 Hàm Xử Lý Chuỗi

>> Tự Học Excel Bài 07: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

>> Tự Học Excel Bài 09: Kỹ Năng Sort, Filter Và Advanced Filter

Định dạng hàng triệu và hàng ngàn

Giả sử bạn có doanh thu và muốn định dạng về hàng ngàn và triệu thì bạn có thể làm như sau: Bước đầu tiên để định dạng hàng triệu và hàng ngàn bạn chọn cell cần quy đổi sau đó chuột phải chọn tiếp Format Cells… và chọn mục Custom. Nếu định dạng ngàn: gõ #.00," K", định dạng triệu: gõ #.00,," M" (tham khảo hình nếu chưa rõ).

định dạng ngắn

Đối với cột định dạng về hàng triệu bạn cũng làm tương tự nhưng ở bước cuối bạn chọn #.00,," M", có thể ấn Ctrl + 1 để vào format cell nhanh hơn.

định dạng triệu

Paste giữ nguyên độ rộng cột

Ở ví dụ này mình có thông tin về nhân viên gồm ba trường nhân viên, doanh thu kế hoạch, thực tế. Để paste một cột này sang cột khác mà vẫn giữ nguyên độ rộng của cột, đầu tiên bạn copy vùng được chọn, sau đó tô vùng cần paste click chuột phải chọn Paste Special.

copy paste special

Sau khi chọn Paste Special sẽ xuất hiện một cửa sổ bạn tích vào mục Column width cuối cùng chọn OK.

bên trong của so paste special

Đệm thêm số 0 vào format

Đây là thủ thuật thường được áp dụng để hiển thị chính xác số điện thoại, ví dụ mình nhập 0988888888 thì khi Enter sẽ còn 988888888. Để thực hiện bạn chọn cell cần quy đổi sau đó chuột phải chọn tiếp Format Cells…

đến thêm số không

Tiếp theo sẽ hiện ra cửa sổ Format Cells bạn chọn Custom ở mục Style bạn gõ 0000 000 000 hoàn thành xong thì chọn OK.

đem format sell

Định dạng ngày tháng

Bên dưới là hình các định dạng thường gặp của ngày tháng năm mình sẽ hướng dẫn các bạn từng định dạng để có thể phục vụ cho công việc và học tập.

các định dạng ngày tháng năm thường gặp

Để thực hiện bạn chọn cell cần đổi sang định dạng ngày tháng năm sau đó chuột phải chọn tiếp Format Cells…(hoặc ấn Ctrl + 1).

định dạng ngày tháng năm

Với các định dạng khác của ngày tháng năm bạn chọn vào ô cần chuyển đổi ở cửa sổ Format Cells bạn chọn Custom ở mục Style bạn gõ như hình mình đã giới thiệu ở trên nhé (tham khảo hình).

các định dạng ngày tháng năm thường

Lựa chọn trung tâm dữ liệu 

Để căn giữa cho dữ liệu bạn chọn ô cần căn giữa click chuột phải chọn Format cells... trong cửa sổ Format Cells bạn chọn mục Alignment, trong phần Horizontal chọn Center across selection.

cân giữa cho dữ liệu

Tạo một dòng mới trong 1 ô

Ở thủ thuật này mình sẽ tạo nhiều dòng mới trong 1 ô bằng cách sau khi hoàn thành một dòng bạn ấn Alt + Enter sau đó gõ tiếp nhé. Ví dụ nhập vào MÔN CẦN HỌC: ấn Alt + Enter, Excel Alt + Enter, Word Alt + Enter, Powerpoint áp dụng vào Excel ta có hình dưới.

tạo một dòng mỗi trong 1 ô

Gộp ô cho nhiều hàng cùng lúc

Giả sử mình muốn cứ hai ô kề nhau thì sẽ gộp thành một, bạn có thể chọn từng ô vào thẻ Home chọn Merge & Center trường hợp này chỉ áp dụng khi bạn chó ít dữ liệu thôi nhé. Nâng cao hơn bạn chỉ cần chọn tất cả vùng cần gộp vào thẻ Home chọn Merge Across.

gọp nhiều ô cùng lúc

Bỏ giá trị 0 ra khỏi biểu đồ

Đầu tiên bạn chọn tất cả vùng dữ liệu mà bạn muốn bỏ số 0 vào thẻ Insert chọn một biểu đồ bất kỳ.

chọn biểu hồ

Sau đó click một giá trị trên biểu đồ, sau đó click chuột phải chọn Add Data Labels, tiếp tục click chuột phải vào một giá trị trên biểu đồ chọn Format Data Labels.

double click right

Sẽ hiện ra một cửa sổ Format Data Labels ở mục number bạn sẽ xóa đi và thay thế bằng #;-#; tất cả các giá trị 0 trên biểu đồ đều sẽ được loại bỏ.

loại bỏ giá trị 0

Định dạng giờ

Bên dưới là hình các định dạng thường gặp của giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn một định dạng từ đó bạn có thể suy ra các định dạng còn lại để có thể dễ dàng theo dõi thời trong công việc và học tập.

định dạng giờ thường gặp

Chọn vào ô cần chuyển đổi ấn Ctrl + 1 sẽ hiện hiện ra cửa sổ Format Cells bạn chọn Custom ở mục Style bạn gõ như hình mình đã giới thiệu ở trên nhé.

định dạng giờ

Nhập số lớn hơn 15 chữ số

Trong Excel bạn chỉ có thể nhập tối đa 15 chữ số, ví dụ bạn nhập 1234567890123456789 thì khi Enter sẽ chỉ xuất hiện 1234567890123450000. Để có thể nhập số lớn hơn 15 chữ số đầu tiên bạn chọn vào một ô bất kỳ vào thẻ Home chọn Text.

vào home chọn text

Ẩn giá trị các ô

Để ẩn các giá trị của ô trước tiên bạn chọn tất cả các ô cần ẩn giá trị, ấn Ctrl + 1 để vào cửa sổ Format Cells, chọn Custom ở mục Type bạn gõ ba dấu chấm phẩy.

ẩn giá trị các ô

Tô màu có điều kiện

Mình có vùng dữ liệu gồm 4 trường nhân viên, kế hoạch, thực hiện, tăng trưởng. Nếu nhân viên nào tăng trưởng dương (thực hiện lớn hơn kế hoạch) thì mình sẽ tô màu xanh còn bạn nào tăng trưởng âm (thực hiện nhỏ hơn kế hoạch) thì mình sẽ tô màu đỏ. Đầu tiên bạn chọn tất cả các ô cần tô màu và ấn Ctrl + 1, chọn Custom ở mục Type bạn gõ [Blue] #;[Red] -# nếu dương thì tô màu xanh âm thì tô màu đỏ.

tô màu xanh đỏ

Ngoài ra bạn cũng có thể tô màu theo điều kiện nếu trường Thực Hiện nhân viên nào nhỏ hơn 5000 sẽ tô màu đỏ, lớn hơn 5000 sẽ tô màu xanh. Để tô màu bạn chọn trường Thực Hiện và ấn Ctrl + 1, chọn Custom ở mục Type bạn gõ [red] [<5000] #,##0;[color 5] [>=5000] #,##0.

tô màu theo điều kiện

Ký tự vạch

Giả sử mình muốn thêm ký tự gạch dưới vào sau chuỗi, đầu tiên bạn chọn ô cần thêm ký tự vạch và ấn Ctrl + 1 để hiện cửa sổ Format Cells, trong mục custom phần Type bạn gõ vào @*_ hoàn thành xong ấn OK.

ký tự vạch

Video hướng dẫn

Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn các kỹ năng về định dạng Cell vô cùng chi tiết. Đây là các kỹ năng không thể thiếu nếu như bạn đang học Excel hoặc muốn nâng cao kỹ năng Excel của mình.

xem bài học tiếp theo

>> Tự Học Excel Bài 10: Kỹ Năng Định Dạng Cell (Format Cells)

>> Tự Học Excel Bài 11: Định Dạng Có Điều Kiện

>> Tự Học Excel Bài 12: Paste Special

>> Tự Học Excel Bài 13: Flash Fill, Quick Analysis, Freeze Pane, Remove Duplicate

>> Tự Học Excel Bài 14: Các Thủ Thuật Excel Hay (1 of 4)

>> Tự Học Excel Bài 15: Các Thủ Thuật Excel Hay (2 of 4)

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT