Tự Học Excel Bài 04: Các Hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,...)

Khi bạn thao tác với excel thì hàm đếm là một trong những hàm được sử dụng khá nhiều. Và dưới đây mình sẽ giới thiệu tất cả các hàm đếm trong excel.

Xem bài học trước

>> Tự Học Excel Bài 01: Các Thao Tác Với Excel

>> Tự Học Excel Bài 02: Hướng Dẫn Nhập Liệu Và Tìm Hiểu Các Thẻ

>> Tự Học Excel Bài 03: Các Hàm Tính Tổng SUM SUMIF SUMIFs

 

Hàm Count 

Hàm này dùng để đến tất cả những ô chứa số(number) tức là nếu gặp ô chứa số nó sẽ đếm nếu không phải số thì nó sẽ không đếm.

Cách sử dụng hàm này cũng khá là đơn giản đầu tiên bạn kích chuột vào ô bạn muốn hiển thị kết quả đếm gõ =count(bôi đen vùng dữ liệu cần điếm)

VD =COUNT(A2:F8)

hàm count

Như vậy kết quả là 29 tức là trong bảng này có 29 ô chứa số.

Hàm CountA

Hàm CountA nó sẽ đến những ô chứa cả số lẫn ký tự nó chỉ không đếm những ô rỗng.

Để sử dụng hàm này bạn cũng chỉ cần dùng công thức =countA(bôi đen vùng dữ liệu).

VD: =COUNTA(A2:F8)

hàm counta

Như vậy kết quả trả về là 38 tức là trong vùng dữ liệu này có 38 ô chứa cả chữ và số.

Hàm COUNTBLANK

Hàm này sẽ đếm những ô rỗng trong vùng dữ liệu. Hàm này thường dùng để kiểm tra những ô rỗng chưa nhập dữ liệu để chỉnh sửa.

Cách sử dụng hàm này khá là đơn giản bạn chỉ cần gõ =COUNTBLANK(bôi đen vùng dữ liệu).

VD: =COUNTBLANK(A2:F8)

hàm countblank

Như vậy nó đã trả về số lượng ô trống trong vùng dữ liệu được chọn.

Hàm CountIF

Hàm này sẽ đến với một điều kiện nào đó và bạn có thể thiết lập điều kiện cho hàm này với công thức là =CountIF(bôi đen vùng dữ liệu,"điều kiện bắt đầu *") dấu sao là nó sẽ quan tâm điều kiện đầu phía sau là gì nó không quan tâm nó vẫn đếm.

Mình sẽ đến những ô bắt đầu bằng chữ "hoc" đầu tiên gõ =CountIF(A2:F8,"hoc*").

hàm countif

Hàm CountIFs

Hàm này sẽ cho bạn nhập nhiều điều kiện mình sẽ chọn điều kiện số lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50 công thức là =CountIFs(bôi đen vùng dữ liệu,"điều kiện nhỏ hơn 50", bôi đen vùng dữ liệu,"điều kiện lớn hơn 30").

Vd: =COUNTIFS(A2:F8,"<50",A2:F8,">30")

hàm countifs

Video hướng dẫn

Đây là tất cả những hàm đếm trong excel bạn nên sử dụng thành thục những hàm này để trở thành chuyên gia về tin học văn phòng.

Xem bài học tiếp theo:

>> Tự Học Excel Bài 04: Các Hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,...)

>> Tự Học Excel Bài 05: Hàm Điều Kiện IF

>> Tự Học Excel Bài 06: Toàn Bộ 18 Hàm Xử Lý Chuỗi

>> Tự Học Excel Bài 07: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

>> Tự Học Excel Bài 09: Kỹ Năng Sort, Filter Và Advanced Filter

>> Tự Học Excel Bài 10: Kỹ Năng Định Dạng Cell (Format Cells)

>> Tự Học Excel Bài 11: Định Dạng Có Điều Kiện

>> Tự Học Excel Bài 12: Paste Special

>> Tự Học Excel Bài 13: Flash Fill, Quick Analysis, Freeze Pane, Remove Duplicate

>> Tự Học Excel Bài 14: Các Thủ Thuật Excel Hay (1 of 4)

>> Tự Học Excel Bài 15: Các Thủ Thuật Excel Hay (2 of 4)

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT