Tagged: thu thuat may tinh

Cách In Nội Dung Toàn Bộ Thư Mục Trong Windows 10 Đơn Giản Nhất

In cấu trúc thư mục của một thư mục, bao gồm tên tệp và thư mục con là một trong những nhiệm vụ đơn giản nên dễ dàng trong Windows 10. Tin tốt là nó  rất  dễ, một khi bạn biết cách thực hiện. Tuy nhiên, nó yêu cầu sử dụng Command Prompt. Nhưng một khi bạn học được lệnh đơn giản này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo danh sách tệp của nội dung thư mục mà bạn có thể in hoặc chỉnh sửa khi bạn thấy phù hợp.

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT
TOP