Tổng Hợp Các Loại Mẫu Hóa Đơn Kế Toán Trong Excel Phổ Biến

Cập nhật mới nhất ngày 30 tháng 06 năm 2022: Có 2 loại mẫu hóa đơn đặt in hiện nay sử dụng. Mẫu hóa đơn bán hàng, xuất kho GTGT A4. Loại mẫu hóa đơn excel tài chính A4 được sử dụng phổ biến nhất và thích hợp với các doanh nghiệp

Phân loại hóa đơn

Dựa theo tính chất và mục đích thì sẽ chia thành nhiều loại như sau:

  • Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn được áp dụng do Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành đối với các tổ chức các nhân kê khai và tính thuế:

  • Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
  • Các hoạt động vận tải quốc tế.
  • Xuất vào khu phi thuế quan.
  • Xuất khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ ra khu vực nước ngoài.

Hóa đơn bán hàng

Là hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong nội địa. Đây là loại hóa đơn thuế quản lý, cần báo cáo cho cơ quan thuế biết định kỳ hàng quý.

Hóa đơn này sẽ sử dụng với các đối tượng sau:

  • Tổ chức hoặc cá nhân kê khai và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán các hàng hóa dịch vụ.
  • Tổ chức hoặc cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng và cung ứng dịch vụ vào nội địa với các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

Có 2 loại mẫu hóa đơn đặt in hiện nay sử dụng

Mẫu hóa đơn GTGT A4

- Loại mẫu hóa đơn excel tài chính A4 được sử dụng phổ biến nhất và thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, phân phối…

Mẫu hóa đơn bán hàng

Tải mẫu hóa đơn bán hàng

Mẫu hóa đơn GTGT A5

- Loại mẫu hóa đơn tài chính A5 được sử dụng chủ yếu trong các doanh nghiệp dịch vụ, xây lắp, du lịch, dự án, nhà hàng, khách sạn…

Nội dung tải mẫu hóa đơn excel

- File excel mẫu in hoá đơn GTGT mới nhất theo mẫu của Bộ tài chính

- Cách lập hóa đơn mẫu file excel trước khi viết hóa đơn chính thức

- Xuất hóa đơn GTGT

hóa đơn VAT

hóa đơn mẫu xuất kho

Tải mẫu hóa đơn VAT - Mẫu Xuất Kho - Các Mẫu Khác

Một vài lưu ý khi lập hóa đơn

- Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC

- Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo

- Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Download Tổng Hợp Các Mẫu Hóa Đơn Phổ Biến Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT