6 Cách Sử Dụng Vlookup Thông Minh Trong Excel

VLOOKUP là một trong những hàm Excel hữu ích nhất nhưng lại ít người hiểu về nó. Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hàm VLOOKUP bằng các ví dụ thực tế, tìm kiếm thông tin nhân viên cùng một sheet, khác sheet hay ở file khác, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Video hướng dẫn

Cú pháp để sử dụng hàm VLOOKUP.

công thức hàm vlookup

Sử dụng Vlookup cùng sheet.

Sử đụng Vlookup với cùng sheet một cách cố định. Với giá trị đầu tiên ta chọn “Nhân viên 1”. Đây là giá trị dùng để dò tìm. Giá trị thứ 2 ta chọn bảng giá trị dò. Tiếp theo phải cố định bảng bằng cách nhấn F4. Giá trị thứ 3 sẽ là thứ tự cần lấy tại bảng, ở đây tương ứng với cột thành phố ở bảng tìm kiếm sẽ là cột thứ 2 tại bảng cần dò. Và thông số cuối sẽ là “0” là dò tìm chính xác để trả ra giá trị đúng nhất.

sử dụng vlookup cùng sheet đơn giản

Tiếp theo. Để tìm kiếm một cách động, có thể lựa chọn bất kì bằng dữ liệu động.

  • Bước 1: Ta cần chọn ô muốn thay đổi dữ liệu.
  • Bước 2: Chọn Data.
  • Bước 3: Chọn Data Validation.
  • Bước 4: Tại Allow chọn List.
  • Bước 5: Chọn Source.
  • Bước 6: Quét phần dữ liệu cần thay đổi.
  • Bước 7: Chọn OK.

chọn danh sách cần tìm

Để tìm kiếm dữ liệu động thay đổi theo tùy chọn. Ta cần kết hợp hàm MATCH.

Tương tự như cách tìm kiếm ở trên. Ta chỉ cần thay thông số tại giá trị thứ 3 bằng hàm MATCH.

Để sử dụng hàm MATCH, giá trị đầu tiên sẽ là giá trị dùng để dò tìm. Giá trị thứ 2 sẽ là những ô tương ứng với giá trị khi thay đổi, và giá trị cuối cùng là “0” trả ra giá trị đúng nhất. Kết hợp 2 hàm trên lại và ta có thể sử dụng dữ liệu một cách tùy chỉnh.

tùy chọn nội dung tìm

Và kết quả của sau khi sử dụng hàm trên.

kết quả sử dụng vlookup cùng sheet

Sử dụng Vlookup khác sheet

Ta có thể sử dụng hàm VLOOKUP với các sheet khác nhau. Có thể truy xuất từ sheet khác.

Ta có thông tin của sheet 1.

thông tin sheet 1

Ta có thông tin của sheet 2.

thông tin sheet 2

Để sử dụng công thức cố định ta cũng sử dụng như công thức hàm VLOOKUP cùng sheet. Chỉ cần thay giá trị thứ 2 bằng bảng thông tin ở sheet 2.

sử dụng vlookup khác sheet đơn giản

Tương tự việc tìm kiếm dữ liệu động tại cách tìm kiếm ở đầu bài. Ta thay tất cả giữ liệu ở bảng giá trị cần dò tìm (ở sheet 1) thành giá trị bảng cần dò tìm (ở sheet 2). Ghi nhớ nếu chưa cố định thì sẽ cố định bằng nhấn F4

chọn danh sách cần tìm khác sheet

Và kết quả tìm kiếm hàm VLOOKUP ở khác sheet.

kết quả sử dụng vlookup khác sheet

Sử dụng Vlookup khác file.

Cũng tương tự các bước vừa thực hiện ở trên. Ta chỉ cần thay thông số ở bảng cần dò tìm bằng bảng ở file khác. Ta nên bật 2 file song song như hình dưới để có thể dẽ dàng thao tác.

sử dụng vlookup khác file đơn giản

Tương tự với việc tìm kiếm dữ liệu động ở khác file.

chọn danh sách cần tìm khác file

Và đây là kết quả của tìm kiếm sử dụng hàm tìm kiếm VLOOKUP ở file khác nhau.

kết quả sử dụng vlookup khác file

Sử dụng Vlookup nhiều giá trị một lúc

Để dụng nhiều giá trị một lúc ta. Để tranh bị lỗi nên xem kĩ các bước khi cố định bằng nhấn F4. Tại giá trị đầu tiên, ta chọn giá trị cần tìm kiếm và nhấn F4 “3 lần” để cố định cột “B” và cho nó trượt trên cột “B”. Giá trị thứ 2 sẽ là bảng cần dò tìm, làm tương tự như trên.

Ở giá trị thứ 3, ta phải kết hợp với hàm MATCH để tìm kiếm nhiều giá trị cùng một lúc. Với giá trị đầu tiên của hàm MATCH ta chọn “Thành phố” và nhấn F4 đến khi “C$5” để cố định dòng “5” (Do tùy vào phiên bản nên bạn nên nhấn F4 cho đến khi phù hợp). Giá trị thứ 2 sẽ là bảng cần tìm như dưới hình. Và giá trị cuối sẽ là “0” trả ra giá trị đúng nhất.

tìm kiếm vlookup nhiều giá trị một lúc

Và kết quả tìm kiếm nhiều giá trị cùng một lúc ta được như sau:

kết quả tìm kiếm nhiều giá trị một lúc

Sử dụng hàm VLOOKUP tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất

Để tìm kiếm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ta phải kết hợp hàm MAX hoặc hàm MIN.

Tại ở đây ta chỉ cần thay đổi hàm MAX hoặc MIN nên ta chỉ cần thực hiện hàm MAX.

Tìm giá trị lớn nhất tại bảng “Lương” bằng cách chọn nguyên cột lương, để tìm ra giá trị lớn nhất bằng hàm MAX.

Tiếp theo tại giá trị đầu tiên ta sẽ thay bằng hàm MAX ở trên, tiếp theo tại giá trị thứ 2 ta chọn cột “Lương”. Giá trị thứ 3 và thứ 4 tương tự như trên mình đã nói tới.

tìm kiếm vlookup giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Và khi có cột lương ở bên trái ta tiếp tục tìm tên nhân viên có “Lương” cao nhất.

Thay vì dùng hàm VLOOKUP phải tìm kiếm các cột ở bên trái sẽ phức tạp hơn rất nhiều thì mình sẽ chọn hàm INDEX để dễ dàng phục vụ mục đích.

Tại giá trị đầu tiên ta sử dụng cột “Họ Tên” để có thể lấy ra được tên nhân viên tương ứng  với mức lương bên cạnh. Tiếp theo ta sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm ta giá trị tương ứng có mức lương ở cột bên trái (Lưu ý đừng quên cố định cột bằng nhấn F4).

tìm kiếm nhân viên dựa vào mức lương

Và kết quả sau khi thực hiện các bước trên.

kết quả tìm kiếm giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Tóm lại, Hàm VLOOKUP được sử dụng để hỗ trợ tra cứu thông tin trong một trường dữ liệu hoặc danh sách dựa vào những mã định danh có sẵn. Ta có thể áp dụng những cách trên để có thể sử dụng cho các mục đích riêng phục vụ cho công việc của ta.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT