Tagged: vlookup trong excel

6 Cách Sử Dụng Vlookup Thông Minh Trong Excel

VLOOKUP là một trong những hàm Excel hữu ích nhất nhưng lại ít người hiểu về nó. Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hàm VLOOKUP bằng các ví dụ thực tế, tìm kiếm thông tin nhân viên cùng một sheet, khác sheet hay ở file khác, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT
TOP