Sử Dụng Pivot Table Để Tìm Dữ Liệu Trùng Trong Excel Và Tính Tổng Số Tiền

Pivot Table là một trong những tính năng hữu dụng và là công cụ thống kê dữ liệu mạnh mẽ nhất trong Excel, dùng để tổng hợp, trích lọc, phân tích dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng bạn cần.

Sử dụng Pivot Table để tính tổng số tiền

Đầu tiên chúng ta phải bôi đen bảng dữ liệu. Tiếp theo click vào Insert -> Pivot Table 

Tạo pivot table

Sau đó nó sẽ tạo cho ta 1 sheet mới như sau. 

Ảnh tạo pivot table

Ở bên phải chúng ta muốn hiển thị ô nào sẽ click vào ô đó và kéo thả vào 4 ô tương ứng: Filters, Columns, Rows, Values. Ở đây tôi muốn chúng hiển thị  trước tiên cột Date vào Rows Color vào Columns.

Hiển thị cột dates và color

Sau đó tiếp tục kéo Units và Sales vào Values để nó tính toán và nó hiện thị như sau.

kéo units và sales

Giải thích hàm khi kéo xuống: Excel sẽ tự nhận dạng số là hàm Sum hoặc đếm là hàm Count. Khi kéo Units và Sales xuống mặc định nó là Sum of Units hay Sum of Sales vì nó là dạng số do Excel tự nhận dạng.

kết quả ban đầu

Giải thích hiển thị ban đầu: Chúng ta sẽ thấy dòng đầu tiên 3-jan-16 sẽ là red số lượng Units1 tiền sum of sales là 11. Hay dòng thứ 2 là 13-Jan-16 màu blue số lượng Units8tiền sum of sales là 96. 

Dưới đây là kết quả sau khi tính tổng số tiền: 

Kết quả cuối cùng

Sử dụng Pivot Table để lọc dự liệu

Có 2 cách để lọc dữ liệu: 

1. Lọc ngay trên bảng Pivot Table có sẵn

Lọc dữ liệu gif

Giải thích: Chúng ta lọc được các màu và ngày muốn hiển thị. Công dụng của lọc từng màu là tính tổng tiền từng màu. 

2. Lọc chỉ riêng với dữ liệu.

Lọc riêng dữ liệu gif

Kết quả: Lọc theo màu và số lượng. Ví dụ màu xanh (Green) với số lượng Units là 3 xuất hiện 4 lần.

Cách kiểm tra kết quả: 

kiểm tra lọc dữ liệu

Ta có thể thấy rằng bên Sheet tạo của Pivot Table và sheet dữ liệu hoàn toàn giống nhau. 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT