Cách Tạo Hóa Đơn Chuyên Nghiệp Trong Excel (Create Bill In Excel)

Cập nhật mới nhất ngày 01 tháng 07 năm 2022: Trong công việc có thể có những lúc cần xuất những hóa đơn để thanh toán, nhất là trong việc kí hợp đồng. Soạn hóa đơn bằng tay có thể xảy ra những sai xót không đáng có, lại không được thuận mắt. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hóa đơn chuyên nghiệp trong Excel

Video hướng dẫn chi tiết

Tạo giao diện hóa đơn bằng Excel

Đầu tiên chọn VIEW sau đó còn Page Layout để chuyển sang chế độ dạng trang để dễ dàng xuất thành chuẩn kích thước giấy khi in ra.

chuyển dạng page layout

Tiếp theo bôi đen phần ô ghi các thông tin cần thiết, sau đó chọn Merge & Center.

tạo tên công ty

Tiếp theo là ghi “Tên phía người bán” và chỉnh các kiểu chữ theo ý thích của bạn.

địng dạng tên công ty

Làm tương tự với phần tên “Hóa đơn”. 

tạo tên hóa đơn

Tiếp theo tên hóa đơn, và chỉnh sửa các kiểu chữ, kích thước, màu sắc tùy thích.

định dạng tên hóa đơn

Làm tương tự với các thông tin cần thiết cho phía người bán. 

thông tin người bán

Tiếp theo để kẻ một đường ngang để phân chia phần thông tin của người bán và thông tin của khách hàng.

Bôi đen phần cần gạch ngang, chọn Top Border để kẻ một đường ngang.

gạch ngang

Tiếp theo làm tương tự trên để bổ sung thông tin của khách hàng.

tạo thông tin khách hàng

Các thông tin cần thiết cho phần thông tin khách hàng. Và kết quả.

thông tin khách hàng

Kẻ gạch ngang để phân chia phần thông tin khách hàng và thông tin hóa đơn.

gạch ngang phần hóa đơn

Tiếp theo sẽ làm phần hóa đơn, các thông tin chính của hóa đơn bao gồm “STT”, “Tên hàng hóa”, “Đơn vị tính”, “Số lượng”, ”Đơn giá” và “Thành tiền”.

tạo thông tin hóa đơn

Để khung dễ nhìn thì chúng ta sẽ kẻ khung cho hóa đơn.

Bôi đen vùng cần làm khung, sau đó chọn Borders -> All Borders để kẻ các ô trong khung hóa đơn.    

định dạng cột cho hóa đơn

Thiết lập nội dung hóa đơn

Gộp nhiều cột thành dòng một cách nhanh chóng ta có thể bôi đen tất cả các dòng cần gộp.

Chọn Merge & Center -> Merge Arcoss.

gộp cột hàng hoa

Kết quả sau khi gộp dòng, làm tương tự với cột “Thành Tiền”.

Và ta có kết quả sau.

gộp cột thành tiền

Tiếp tục thực hiện cách tự động tính tiền

=IF(B18=””,””,G18*H18) dòng này có ý nghĩa là nếu tại cột “Hàng hóa và dịch vụ” không có sản phẩm thì sẽ trả ra rỗng để hóa đơn được đẹp hơn.

tính tiền

Đây là kết quả.

kết quả sau khi tính tiền

Để hóa đơn xem đẹp hơn, dễ nhìn hơn. Ta chọn phần hóa đơn và bôi đen, sau đó Click chuột phải chọn Format Cells.

làm đậm hóa đơn

Làm theo các bước dưới để thông tin hóa đơn được đẹp hơn.

Chọn Border, và làm theo các bước dưới đây.

định dạng cột

Để phân chia giữa các dòng, ta làm như sau.

định dạng dòng

Kết quả sau khi Format Cells:

kết quả sau khi định dạng

Tiếp theo làm phần tính tổng tiền, làm tương tự như các bước trên.

tổng tiền

Tiếp theo làm phần cuối cùng của bảng hóa đơn. Tương tự ta làm dòng Số tiền viết bằng chữ.

số tiền viết bằng chữ

Và phần kí tên của Đơn vị mua hàng và Đơn vị bán hàng.

tạo phần ký tên

Để xem được hóa đơn sau khi làm chọn File -> Print:

Và kết quả sau khi thực hiện các bước trên

kết quả xuất hóa đơn

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT