Cách Sử Dụng Hàm SUMPRODUCT Trong Excel Qua Ví Dụ Minh Họa Dễ Hiểu Nhất

Hàm SUMPRODUCT là hàm tính tổng rất được ưa chuộng trong Excel thường được dùng để tính doanh thu các mặt hàng, tổng số mặt hàng có, tính công... mà dân kế toán rất hay sử dụng

- Cú pháp: = SUMPRODUCT (array1, array 2...)
- Công dụng: Trả về giá trị là tổng các tích tương ứng trên mỗi array. 
Trong đó:
- Array1( Bắt buộc): Là đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng lại. 
- Array2, array3,... ( Tùy chọn): Là số ô trong mọt mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng với nhau.

1 Tính tổng doanh số đã bán được trong 1 tuần 

de bai

- Tại ô cần tính tổng tiền ta nhập công thức: =SUMPRODUCT(B2:B5,C2:C5)

Thực hiện: Nhấn giữ và di chuột từ ô B2 đến ô B5, thả chuột và điền vào dấu phẩy để ngăn cách giữa 2 cột. Sau đó thực hiện tương tự với cột C

nhap cong thuc

- Khi đã nhập công thức xong nhấn Enter để kết thúc. Kết quả sẽ được hiển thị ngay lập tức. 

ket qua

2 Một số lưu ý 

- Các đối số mảng phải có cùng kích thước với nhau nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ: Trong hình vùng chọn ở cột B là (B2:B5), cột C là (C2:C4). Vì vùng chọn giữa 2 cột không cùng kích thước với nhau nên hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!

value

 

- Các giá trị trong mảng không thuộc kiểu số được hàm SUMPRODUCT coi bằng 0.

Ví dụ: trong hình ở ô C5 là không thuộc kiểu chữ số nên hàm sẽ coi như ô đó bằng 0. Các ô còn lại hàm vẫn tính toán bình thường. 

không thuộc kiều số

Chúc các bạn sẽ hiểu và áp dụng thật tốt hàm SUMPRODUCT trong excel vào công việc của mình để nâng cao năng suất và hiệu quả của báo cáo

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT