Cách Ghép Nối Chuỗi Trong Excel Cơ Bản Đến Nâng Cao

Trong excel thì thực hiện thao tác nối chuỗi là một việc làm khá là phổ biến. Nhưng không phải ai cũng biết cách nối chuỗi trong excel, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn nối chuỗi hàng ngan và cả hàng dọc từ cơ bản đến nâng cao.

Cách nối chuỗi thông thường

Thông thường chúng ta sẽ có hai cách nối chuỗi cơ bản đó là dùng hàm CONATENNE và toán tử &. 

Sử dụng CONCATENATE 

Khi bạn có 3 chuỗi cần nối với nhau và với cách nối chuỗi sử dụng CONCATENATE thì bạn gõ =CONCATENATE(kích vào ô chứa chuỗi 1,kích vào ô chứa chuỗi 2,kích vào ô chứa chuỗi 3)

VD: =CONCATENATE(D5,E5,F5,G5,H5,I5)

nối chuỗi

Nhưng khi nối chuỗi như thế này thì các chuỗi nối lại với nhau lại không có dấu cách ở giữa, để thêm dấu cách ở giữa thì bạn sử dụng thêm "khoảng trắng".

vd: =CONCATENATE(D5," ",E5," ",F5," ",G5," ",H5," ",I5)

nối chuỗi thêm khoản trắng

Sử dụng toán tử &

Để sử dụng toán tử & bạn cũng làm như vậy. Đầu tiên bạn gõ =kích vào vô số 1 & kích vào ô số 2 & kích vào ô số 3. 

Nhưng khi nối như thế này cũng sẽ không có dấu cách giữa các chuỗi để thêm dấu cách giữa các chuỗi gõ =kích vào vô số 1 &" "& kích vào ô số 2 &" "& kích vào ô số 3. 

VD: =D5&" "&E5&" "&F5&" "&G5&" "&H5&" "&I5

nối chuỗi với toán tử

Khi sử dụng cách nối chuỗi này có những khuyết điểm là làm tốn khá nhiều thời gian của bạn nếu số lượng chuỗi nhiều và cùng với đó là việc dễ bị nhầm lẫn không chính sát trong quá trình nối. Chính vì vậy đối với những chuỗi dài bạn nên sử dụng cách nối chuỗi nâng cao vừa chính sát vừa tiết kiệm thời gian.

Cách nối chuỗi nâng cao

Nối chuỗi theo Hàng nâng cao

Khi nối chuỗi theo hàng nâng cao và không có dấu cách ở giữa thì bạn chỉ cần sử dụng hàm CONCATENATE với các bước:

 1. gõ =CONCATENATE(bôi đen vùng dữ liệu). Vd: =CONCATENATE(D5:I5)
 2. Bôi đen phần dữ liệu bên trong CONCATENATE. Vd: =CONCATENATE(D5:I5)  
 3. Bạn bấm F9. Vd: =CONCATENATE({"Không có việc","gì khó/","Chỉ sợ","lòng","không","bền"})
 4. Xóa hai ngoặc nhọn ở hai đầu chuỗi. Vd: =CONCATENATE("Không có việc","gì khó/","Chỉ sợ","lòng","không","bền")
 5. Nhấn Enter

Như vậy bạn đã nối được nhiều chuỗi với nhau một cách nhanh chóng và không sợ trùng lặp thiếu hay thừa chuỗi.

nối chuỗi nâng cao

Để nỗi chuỗi có dấu cách ở giữa thì bạn cũng sử dụng hàm CONCATENATE nhưng bạn thêm &" " thực hiện như sau:

 1. gõ =CONCATENATE(bôi đen vùng dữ liệu). Vd: =CONCATENATE(D5:I5&" ")
 2. Bôi đen phần dữ liệu bên trong CONCATENATE. Vd: =CONCATENATE(D5:I5&" ")  
 3. Bạn bấm F9. Vd: =CONCATENATE({"Không có việc ","gì khó/ ","Chỉ sợ ","lòng ","không ","bền "})
 4. Xóa hai ngoặc nhọn ở hai đầu chuỗi. Vd: =CONCATENATE("Không có việc ","gì khó/ ","Chỉ sợ ","lòng ","không ","bền ")
 5. Nhấn Enter

nối chuỗi nâng cao trong excel

Nối chuỗi theo cột

Cột tức là một hình thức của hàng mình chuyển đổi thành nên để nối chuỗi bằng hàng bạn chỉ cần sử dụng thêm hàm TRANSPOSE cách thực hiện như sau:

 1. gõ =TRANSPOSE(bôi đen vùng dữ liệu)&" ". Vd: =TRANSPOSE(B7:B12)&" "
 2. Bôi đen từ TRANSPOSE đến cuối. Vd: =TRANSPOSE(B7:B12)&" "
 3. Bấm F9. Vd: ={"Không có việc ","gì khó/  ","Chỉ sợ  ","lòng  ","không  ","bền "}
 4. Kích vào sau dấu bằng gõ CONCATENATE. Vd:=CONCATENATE({"Không có việc ","gì khó/  ","Chỉ sợ  ","lòng  ","không  ","bền "}
 5. Xóa dấu ngoặc nhọn thêm dấu ngoặc đơn vào. Vd: =CONCATENATE("Không có việc ","gì khó/  ","Chỉ sợ  ","lòng  ","không  ","bền ")
 6. Nhấn Enter

nối chuỗi theo cột

Như vậy mình đã giới thiệu với các bạn những cách nối chuỗi từ cơ bản đến nâng cao, từ không có dấu cách đến có dấu cách và từ hàng đến cột.

Video hướng dẫn

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT