Cách Để Lọc Danh Sách Duy Nhất Bằng Các Hàm IF() Và COUNTIF()

Cập nhật mới nhất ngày 01 tháng 07 năm 2022: Cần tiết kiệm thời gian với Microsoft Excel? Cho dù bạn là người dùng Excel mới bắt đầu hay chuyên gia, bạn có thể sẽ khám phá các thủ thuật trong Microsoft Excel. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu cách để lọc danh sách duy nhất trong Excel, ngay cả khi bạn có các bản sao trong dữ liệu của mình.

Chúng ta có bảng số liệu trên

Số liệu tạo từ file excel

Công thức sử dụng

1) COUNTIF( range, criteria )

Hàm COUNTIF là một hàm để đếm các ô đáp ứng một tiêu chí duy nhất. COUNTIF có thể được sử dụng để đếm các ô có ngày, số và văn bản đáp ứng các tiêu chí cụ thể. 

range : Phạm vi của các ô mà bạn muốn tính dựa trên các tiêu chí .

criteria : Các tiêu chí được sử dụng để xác định các ô cần tính.

Chúng ta sẽ sử dụng COUNTIF để xem từ E7:E11 có bao nhiêu lần xuất hiện Nhóm N3 tại vị trí E11 như sau: 

sử dụng hàm countif để xử lý

Nhận xét: Tại những hàng có giá trị bằng 1 thì tên của các nhóm tương ứng ở cột E xuất hiện lần đầu.

2) IF(condition, [value_if_true], [value_if_false])

Hàm IF có thể thực hiện kiểm tra logic và trả về một giá trị cho kết quả TRUE và giá trị khác cho kết quả FALSE.

condition : Giá trị mà bạn muốn kiểm tra.

value_if_true : Đó là giá trị được trả về nếu điều kiện ước lượng thành TRUE.

value_if_false : Đó là giá trị được trả về nếu điều kiện ước lượng thành FALSE. 

sử dụng hàm if để lọc

Kết quả: Chúng ta đã lọc được những hàng có giá trị bằng 1 xuất hiện bao nhiêu lần. Trong gif trên là 3 lần xuất hiện giá trị 1. 

3) Dùng hàm VLOOKUP() để dò tên nhóm từ cột

Chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP() để dò tên nhóm từ cột số thứ tự. Hiện tại chúng ta thấy là trong bảng dữ liệu có 3 nhóm. 

3 nhóm thể hiện số thứ tự

Đầu tiên, chúng ta thấy bảng dữ liệu có 3 số thứ tự ta tạo 1,2,3. Sau đó sử dụng công thức VLOOKUP() sau: 

sử dụng hàm vlookup dò nhóm từ cột số thứ tự

Nếu ta thay đổi nhóm thành N4 thì ta sẽ có thêm số thứ tự 4, và ta sẽ điền tay tự động 4 vào sau đó kéo hàm theo.

Thay đổi thứ tự nhóm

Các bạn cũng thấy rằng mỗi lần thêm nhóm mới ta phải làm thủ công như vậy nên để hạn chế bước thủ công này chúng ta dùng áp dụng thêm hàm ROW()

Sử dụng hàm Row giúp tự động thêm việc

Tôi đã sử dụng công thức này để lọc danh sách cho cơ sở dữ liệu, vì đôi khi có nhiều hơn một nhóm có cùng thứ tự nhóm và công thức này trong Excel giúp chúng tôi khắc phục vấn đề này.

4) Kết hợp công thức COUNTIF() với công thức IF() để giải quyết vấn đề này

Chúng ta có thể sử dụng công thức COUNTIF() cùng với công thức IF() như sau:

=IF(COUNTIF($E$6:E7,E7)=1,1+MAX)$B$6),"")

Kết hợp hàm if và countif

Ở đây, bài viết của tôi chỉ là để cho bạn thấy hai công thức hoạt động có thể kết hợp nhau. Nó hoạt động rất tốt.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT