3 Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Hàm TEXT Trong Excel 

Hàm text được sử dụng thường xuyên trong excel nhưng để có thể sử dụng hàm text một cách tối ưu thì ít người biết. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn 3 ứng dụng tuyệt vời của hàm text mà ít ai biết.

Video hướng dẫn

Hàm text chuyển đổi định dạng ngày tháng năm

Bạn có thể tải file thực hành tại đây.

Để hiểu hơn về hàm text thì bạn phải biết là hàm text có hai thành phần:

  1. Value là giá trị hoặc biểu thức hoặc ngày tháng trước nó.
  2. Format_text là định dạng cho giá trị trước nó.

Bây giờ mình có một bảng họ tên và ngày sinh bây giờ mình sẽ gộp hai chuỗi này lại với nhau. Để có thể nối họ tên và ngày sinh với nhau thì bạn gõ công thức =kích vào ô họ tên&" "&kích vào ô ngày sinh. 

Vd: =B5&" "&C5

hàm nối chuỗi

Ngày sau khi nối sẽ tự động bị chuyển đổi thành một dãy số tương ứng với ngày tháng năm đó giờ để chuyển định dạng về lại ngày tháng năm thông thường thì bạn phải sử dụng hàm text.

Đầu tiên bạn kích vào ô để sửa công thức lúc nãy mình nối ô B5 với ô C5 bây giờ mình sẽ sửa trước ô C5 mình thêm hàm text(C5,định dạng ngày tháng năm mình sẽ nhập "dd/mm/yyyy").

Vd: =B5&" "&TEXT(C5,"dd/mm/yyyy")

định dạng hàm text

Bây giờ định dạng đã chuyển đổi về đúng tiêu chuẩn nếu bạn muốn chuyển thành tháng trước rồi đến ngày đến năm thì mình chỉ cần đảo mm lên trước dd là được. 

VD: =B5&" "&TEXT(C5,"mm/dd/yyyy")

Hàm text chuyển đổi định dạng số

Bây giờ mình có một bảng lương và mình muốn tính tổng lương đồng thời có thêm chữ tổng lương ở trước thì làm như sau: ="Tổng lương: "&SUM(chọn vùng dữ liệu bạn muốn tính tổng)

VD: ="Tổng lương: "&SUM(D25:D29)

hàm tính tổng

Nhưng khi tính tổng bạn có thể thấy con số được tính sẽ không có định dạng hàng trăm hàng nghìn mà nó chỉ là một dãy số bây giờ để định dạng lại dãy số này theo hàng trăm hàng nghìn thì mình sẽ sử dụng hàm text.

Đầu tiên trước hàm SUM bạn sẽ sử dụng hàm text với cú pháp text(SUM(D25:D29),"#,###) có nghĩa mình sẽ định dạng theo hàng nghìn.

VD: ="Tổng lương: "&TEXT(SUM(D25:D29),"#,###")

định dạng theo hàng nghìn

Giờ mình thay đổi số liệu trong bảng lương thì trong hàm tính tổng lương cũng sẽ tự động thay đổi theo và cũng tự động định dạng theo hàng nghìn.

Hàm text chuyển đổi định dạng tăng trưởng

Bây giờ mình có doanh thu quý 1 và quý 2 mình muốn tính ra giá trị tăng trưởng và % tăng tưởng với công thức =kích vào ô quý 2 -(trừ) kích vào ô quý 1&"("&kích vào ô quý 2/(chia) kích vô ô quý 1 -(trừ) 1 &")") 

VD: =E55-D55&"("&E55/D55-1&")"

hàm tính tăng trưởng

Nhưng kết sẽ nó sẽ không được định dạng theo hàng nghìn và phần trăm giờ để định dạng lại thì mình sẽ sử dụng hàm text.

Bạn kích vào ô để chỉnh sửa =TEXT(E55-D55,"#,###(định dạng theo hàng nghìn)")&"("&TEXT(E55/D55-1,"#0.00%(định dạng theo phần trăm)")&")"

VD: =TEXT(E55-D55,"#,###")&"("&TEXT(E55/D55-1,"#0,00%")&")"

định dạng tăng trưởng

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT