3 Cách Tính Thời Gian Thông Dụng Trong Excel

Cập nhật mới nhất ngày 01 tháng 07 năm 2022: Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu về những đặc tính cơ bản trong excel và cụ thể là cách tính thời gian trong excel. Trong excel có rất nhiều cách tính thời gian nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn những hàm tính thời gian cơ bản.

Video hướng dẫn

Tính thứ, ngày, tháng, năm trong excel

Bạn có thể tải file thực hành tại đây.

Để lấy được ngày từ một ngày cố định, các bạn có thể sử dụng hàm DAY có sẵn trong excel

cách tính ngày

Nếu như các bạn muốn biết một ngày bất kì nào đó là thứ mấy thì các bạn có thể sử dụng hàm TEXT. Ở ví dụ bên dưới mình nhập vào hàm TEXT hai giá trị, giá trị đầu tiên là ngày cố định còn giá trị thứ hai chính là kiểu định dạng mà ta mong muốn. Khi các bạn nhập “ddd” thì hàm sẽ trả về thứ ở dạng viết tắt.

cách tính thứ

Tương tự như với cách tính ngày, để tính tháng các bạn có thể sử dụng hàm MONTH có sẵn trong excel.

cách tính tháng

Trong một số trường hợp, nếu các bạn muốn lấy tháng nhưng ở dạng chữ viết thì có thể sử dụng hàm TEXT. Khi các bạn nhập giá trị thứ 2 là “mmm” thì hàm sẽ trả về tháng ở dạng viết tắt. 

cách tính tháng chữ

Để tính năm, các bạn đơn giản chỉ cần sử dụng hàm YEAR có sẵn.

cách tính năm

Tính ngày cuối tháng, đầu tháng sau.

Khi các bạn đã có một ngày cố định và muốn biết cuối tháng đó là ngày bao nhiêu thì hãy sử dụng hàm EOMONTH. Hàm này nhận vào hai tham số, đầu tiên là ngày cố định và thứ hai là số tháng muốn cộng thêm. Trong trường hợp ta chỉ lấy ngày cuối của tháng hiện tại nên giá trị của tham số này sẽ là 0.

tính ngày cuối tháng

Khi các bạn đã biết cách tính ngày cuối tháng thì khi các bạn muốn tính ngày đầu tháng sau chỉ cần làm tương tự và cộng thêm 1. Vì trước đó đã là ngày cuối tháng nên khi cộng với 1 sẽ ra kết quả là ngày đầu tháng sau.

cách tính ngày đầu tháng sau

Tính cộng ngày, tháng, năm trong excel

Các bạn có thể sử dụng hàm EDATE nếu các bạn muốn biết ngày hiện tại của 5 năm sau sẽ có giá trị là bao nhiêu. Hàm EDATE nhận vào 2 tham số, đầu tiên là ngày cố định và thứ 2 là số tháng. Ở trường hợp này, mình muốn mốc thời gian ở 5 năm sau nên sẽ lấy 12 nhân với 5 (1 năm có 12 tháng).

cách tính cộng năm năm 

Tính cộng 15 ngày làm việc

Nếu các bạn là một người quản lý và có một nhân viên đến thử việc, các bạn muốn biết sau 15 ngày thử việc của nhân viên đó sẽ là ngày bao nhiêu để tiện sắp xếp thì hàm WORKDAY.INTL sẽ là lựa chọn số 1. Hàm WORKDAY.INTL nhận vào 4 tham số lần lượt là ngày bắt đầu, số ngày muốn cộng thêm, ngày nghỉ cuối tuần (thông thường là thứ 7 và chủ nhật), ngày nghỉ lễ (ví dụ như Tết, Quốc khánh,…). Các bạn lưu ý ở tham số cuối cùng nhớ phải ấn nút F4 để cố định các ngày nghỉ lễ để khi các bạn kéo xuống để áp dụng cho các ô bên dưới sẽ không có sai xót.

cách tính cộng 15 ngày

Tính ngày thứ 2 gần nhất

Khi các bạn đã có một ngày cố định và muốn tìm ngày thứ 2 gần nhất là ngày nào thì có thể sử dụng hàm WEEKDAY theo cách như bên dưới. Trong trường hợp mình muốn tìm ngày thứ 2 gần nhất, hàm WEEKDAY sẽ có tham số đầu tiên là ngày đã có còn tham số thứ 2 sẽ chọn số 3.

cách tính thứ 2 gần nhất

Tính tổng số ngày

Nếu các bạn muốn biết từ một ngày này đến một ngày khác đã trải qua tổng cộng bao nhiêu ngày thì cách làm rất đơn giản. Các bạn chỉ cần lấy giá trị của ngày lớn hơn trừ cho giá trị của ngày nhỏ hơn. Ví dụ minh họa như hình bên dưới.

cách tính tổng số ngày

Tính số ngày làm việc

Trong trường hợp các bạn muốn biết một người đã làm được bao nhiêu ngày kể từ khi bắt đầu làm (trừ ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ) thì có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS. Trong hàm này, các tham số lần lượt là ngày bắt đầu, ngày kết thúc, các ngày nghỉ lễ. Chúng ta không cần ghi thêm thông tin các ngày nghỉ cuối tuần bởi vì hàm này đã tự động trừ những ngày đó ra.

cách tính số ngày làm việc

Tính số năm + số tháng

Nếu các bạn không muốn tính bằng số ngày thì cũng có thể tính bằng số năm cộng với số tháng. Các bạn có thể sử dụng hàm DATEDIF, lưu ý rằng khi các bạn nhập thì excel sẽ không tự động gợi ý hàm này cho bạn. Ở nửa đầu tiên, DATEDIF(B13,C13,“y”) sẽ trả về số năm tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc còn DATEDIF(B13,C13,“ym”) sẽ trả về số tháng còn dư ra (không đủ 1 năm). Các bạn nên lưu ý thêm nếu sử dụng “m” thay cho “ym” thì sẽ trả về tổng số tháng tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc.

cách tính số năm và số ngày

Tính số tuổi

Khi các bạn đã có một ngày sinh và muốn biết đến hiện tại người đó đã bao nhiêu tuổi thì có thể sử dụng hàm DATEDIF. Hàm này sẽ nhận vào 3 tham số đầu tiên là ngày đã có, thứ 2 là ngày bạn muốn tính đến từ ngày đã có (trong trường hợp này mình muốn tính tuổi nên sẽ dùng hàm TODAY để trả về ngày hiện tại) và cuối cùng là định dạng. Ở đây mình dùng “y” để kết quả trả về sẽ là số năm, đồng nghĩa với số tuổi. Có thể nói việc tính số tuổi chính là việc tính số năm.

cách tính số tuổi

Tính số tháng

Tương tự như ở phía trên, nếu các bạn muốn tính số tháng cũng sẽ dùng hàm DATEDIF. Tuy nhiên bởi vì mình muốn tính số tháng nên tham số thứ 3 mình sẽ ghi là “m”. Khi đó kết quả trả về sẽ là số tháng tính từ ngày bắt đầu.

cách tính số tháng

Tính số ngày

Cuối cùng là cách tính số ngày kể từ một ngày nào đó. Các bạn cũng có thể sử dụng hàm DATEDIF trong trường hợp này, chỉ cần thay tham số thứ 3 bằng “d”.

cách tính số ngày

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT