Tagged: tô màu có điều kiện

8 Cách Tô Màu Có Điều Kiện Thông Minh Trong Excel (conditional formatting)

Khi ta làm việc với Excel đặc biệt với những con số thì ta cần nổi bật những giá trị quan trọng để nếu có một vấn đề bất thường thì ta có thể quan sát thấy và kịp thời sửa chữa. Và giải pháp mình đưa ra là ta sẽ tô màu cho các ô theo những điều kiện cho trước, và cách thức tô màu này sẽ hoạt động tự động chứ không phải tô từng ô một.

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT
TOP