Tagged: kiến thức excel

Dò tìm theo hàng và cột trong excel - Hàm Index và match

Cập nhật mới nhất ngày 01 tháng 07 năm 2022: Trong một số trường hợp khi mà các hàm tìm kiếm đơn giản như vlookup, hlookup, lookup không thể giải quyết được, lúc này bạn có thể thể kết hợp giữa hai hàm Index và Match để dò tìm nâng cao trong Excel.

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT