Bảng Giá Cho Thuê Lao Động Thời Vụ Tại TP HCM - Hợp Đồng Nhanh Chóng

Cập nhật mới nhất ngày 14 tháng 09 năm 2023: Cho thuê lao động thời vụ hiện là một trong những dịch vụ được săn đón nhất trên thị trường vì nó có thể đáp ứng nguồn lao động ngắn hạn, các vị trí cần trong thời gian ngắn hoặc thay thế tạm thời một vị trí nào đó. Dịch vụ này giúp cho các doanh nghiệp có thể linh hoạt trong quá trình sử dụng lao động trong những thời điểm nhiều việc thì có thể ký hợp đồng với công ty cho thuê lao động sau đó có thể chấm dứt mà không cần phải chịu trách nhiệm với người lao động.

Công Ty TNHH TM DV CƯỜNG BÌNH MINH

Liên hệ tư vấn: 0968346779

Địa chỉ: Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
CN 1: Đào Trinh Nhất, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
CN 2: 169: Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM.
CN 3: Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mẫu hợp đồng cho thuê lao động mới nhất

                                           HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

                                                             Số: ……………/HĐLĐTV

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….
Số CMND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ………………………………….

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

1. Loại hợp đồng lao động: Thời vụ … tháng.

2. Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. 

3. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………………………….

4. Chức danh chuyên môn: …………………………………………………………………………………..

5. Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………………..

6. Công việc phải làm: ………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Chế độ làm việc:

1. Thời giờ làm việc: (1) 8h/ngày 

2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………………………………….…

b) Mức lương chính hoặc tiền công: (2) …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: ………………………………………………………………………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: (3) …………………………………………………………………..

k) Chế độ đào tạo: …………………………………………………………………………………………..

l) Những thoả thuận khác: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

1. Nghĩa vụ: 

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có). 

2. Quyền hạn: 

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...). 

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

1. Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;

2. Chấm dứt trước khi thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 

2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Hợp đồng này làm tại …………………………….. ngày …… tháng …… năm ………
 

               NGƯỜI LAO ĐỘNG                            NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

- Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần

- Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

(2) Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

- Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

(3 Đối với loại hợp đồng thời vụ thì BHXH và BHYT thường được cộng vào lương.

Những lưu ý khi tìm thuê lao động thời vụ từ các Công Ty Cho Thuê Lao Động

Người lao động thời vụ không phải thử việc: Theo pháp luật Khoản 2 Điều 26 của Bộ Luật Lao Động năm 2012 quy định thì người thuê lao động không cần ký kết trực tiếp với lao động mà sẽ ký hợp đồng với đơn vị đại diện cho người lao động là Công Ty Cho Thuê Lao Động Thời Vụ chính về thế người lao động sẽ không phải thử việc tại chỗ người thuê lao động.

Hợp đồng lao động thời vụ phải được ký kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản doanh nghiệp sẽ giữ một bản và công ty cho thuê lao động sẽ giữ một bản. Với những trường hợp doanh nghiệp cần lao động dưới 03 tháng thì có thể không cần hợp đồng mà thay vào đó là một số điều khoản với công ty cung ứng lao động.

lao động thời vụ tphcm

Thời hạn của hợp đồng lao động: Nếu hợp đồng lao động sắp hết mà doanh nghiệp vẫn muốn thuê người lao động thì vẫn có thể ký kết hợp đồng với Công Ty đại diện để kéo dài hợp đồng.

Ngược lại nếu hợp đồng lao động chưa kết thúc mà doanh nghiệp muốn hũy hợp đồng thi Công Ty cho thuê lao động không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Trong vấn đề thực thi hợp đồng lao động mà người lao động tự ý bỏ việc thì Công Ty cho thuê lao động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

công ty cho thuê lao động

Bảng giá cho thuê lao động thời vụ

Thời gian làm việc Đơn giá(đ/người) Tăng ca(đ/giờ)
8 tiếng ngày 300.000 30.000
8 tiếng đêm 320.000 32.000
12 tiếng ngày 400.000 40.000
12 tiếng đêm 420.000 42.000

Thuê lao động thời vụ dưới 3 tháng có cần hợp đồng?

Đối với việc doanh nghiệp thuê lao động thời vụ tại Công ty cung ứng lao động thường thì phải ký kết 02 bảng hợp đồng để có thể đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên.

Nhưng đối với những hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng thì thường sẽ không cần ký kết hợp đồng mà thay bằng lời nói. Nếu doanh nghiệp vẫn muốn ký hợp đồng thì công ty cũng sẽ cung cấp hợp đồng cho doanh nghiệp.

Nhưng khi không ký kết hợp đồng thường thì doanh nghiệp phải chọn đơn vị cho thuê lao động uy tín để có thể đảm bảo được người lao động sẽ thực hiện đúng công việc doanh nghiệp giao cho.

cho thuê lao động thời vụ

Thuê lao động thời vụ có cần đóng bảo hiểm và lương thưởng?

Việc đóng bảo hiểm lao động đối với nhân viên thời vụ sẽ do công ty cho thuê lao động đảm nhận doanh nghiệp sử dụng lao động sẽ không phải đóng bất cứ khoản phí nào về bảo hiểm hay lương thưởng cho lao động việc này bên công ty cho thuê lao động đã tính vào trong hợp đồng.

Đối với công ty lao động thì tùy theo thời gian ký kết hợp đồng mà công ty xem xét cho đóng bảo hiểm và lương thưởng cho người lao động hay không. 

Thường thì đối với những lao động với hợp đồng lâu dài thì sẽ được đóng bảo hiểm và thưởng 100%. Ngược lại với những hợp đồng lao động ngắn hạn thì sẽ không được đóng bảo hiểm và lương thưởng.

lao động giá rẻ

Doanh nghiệp có quyền thỏa thuận ngày nghĩ trực tiếp với người lao động không

Thường thì doanh nghiệp sẽ thông qua công ty thời vụ để thông báo nghỉ cho người lao động hoặc báo cho người lao động trước 03 ngày theo quy định.

Trong những trường hợp đặt biệt người lao động bị vi phạm những quy tắc nghiêm trọng thì doanh nghiệp có thể trực tiếp cho người lao động thôi việc rồi mới báo cho công ty cho thuê lao động.

Ngoài ra nếu trong hợp đồng có ghi rõ về điều khoản này thì doanh nghiệp cứ dựa vào hợp đồng để làm việc.

lao động thời vụ

Những quy định của hợp đồng lao động thời vụ cần chú ý

 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ không phải thử việc.
 2. Hợp đồng cần phải được ký kết dưới dạng văn bản để được đảm bảo(ngoại trừ những hợp đồng dưới 3 tháng).
 3. Hợp đồng lao động thời vụ cần phải có đầy đủ thông tin của người lao động.
 4. Cần phải ghi rõ mức lương và thời gian duy trì hợp đồng trong bao lâu.
 5. Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì doanh nghiệp cũng phải đảm bảo được lý do và thời gian thông báo trước.

lao động cho thuê

Ai sẽ chịu trách nhiệm với người lao động khi gặp sự cố

Việc lao động gặp sự cố chỉ là điều không may nhưng cũng không phải không có chính về thế cần phải xem rõ bên nào sẽ chịu trách nhiệm nếu lao động gặp sự cố.

Nếu lao động gặp sự cố thì công ty phải kịp thời sơ cứu, cấp cứu điều trị cho người lao động.

Việc thanh toán chi phí y tế sẽ do doanh nghiệp và công ty cho thuê thời vụ đồng chi trả và với những chi phí không có trong bảo hiểm cũng không ngoại lệ.

Đặt biệt công ty cũng phải thanh toán tiền lương cho lao động bị tai nạn trong thời gian điều trị phục hồi. Thường thì công ty sẽ thanh toán 1,5 tháng tiền lương cho người lao động.

lao độnglao động chất lượng

Những điểm lưu ý khi soạn hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là tài liệu quan trọng để chứng minh thỏa thuận giữa hai bên với những nguyên tắc đã ký. Tuy nhiên thường những hợp đồng lao động sẽ thiếu những ý sau:

 1. Không ghi đủ thông tin của người sử dụng lao động hoặc người lao động.
 2. Không ghi cụ thể địa điểm làm việc.
 3. Sử dụng căn cứ áp dụng đã hết hiệu lực.
 4. Mặc nhiên quy định NLĐ phải làm thêm giờ.
 5. Quy định NLĐ phải chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.
 6. Không ghi rõ hình thức trả lương cụ thể.
 7. Không ghi rõ thời hạn hợp đồng.
 8. Giữ giấy tờ, bằng cấp của người lao động khi ký hợp đồng lao động.

cho thuê lao động tphcmlao động tphcm

Bảo hiểm người lao động được Công Ty đóng với điều kiện nào?

Bảo hiểm Hợp đồng dưới 1 tháng Từ 1 đến 3 tháng Trên 3 tháng
Bảo hiểm xã hội Không 
Bảo hiểm y tế Không  Không 
Bảo hiểm thất nghiệp Không  Không 
Bảo hiểm tai nạn lao động Không 

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOA ANH ĐÀO là đơn vị đại diện cho thuê lao động hàng đầu được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lao động Tại TP.HCM. Luôn tuân theo phương châm UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - GIÁ RẺ để có thể đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính: 74 Đường 16, phường linh trung, thành phố Thủ Đức

CN1: 28/8 đường Song Hành - Phường Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TP HCM

CN2: 169: Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM

Hotline tư vấn: 0982986975

Zalo tư vấn: 0982986975

>> Cung ứng lao động tại Bình Dương

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT