Sử Dụng Data Table - Phân Tích Tự Động Độ Nhạy Của Dữ Liệu Trong Excel

Cập nhật mới nhất ngày 30 tháng 06 năm 2022: Data table là 1 công cụ rất hay trong excel giúp phân tích độ nhạy của dữ liệu, đo lường ảnh hưởng của biến phụ thuộc khi 1 hay nhiều biến độc lập thay đổi. Công cụ này được gọi là What-If Analysis trong excel

Data Table 1 chiều (một biến theo dòng hoặc theo cột)

Các bạn đọc kỹ yêu cầu của bài toán dưới đây để hiểu về tính năng dự đoán độ nhạy của dữ liệu trong Excel (What If Analysis) và áp dụng trong các tình huống cụ thể trong công việc

Mô tả một bài toán áp dụng What-If Analysis hay Data table để phân tích dữ liệu

Bài toán tính Lợi Nhuận bán hàng dựa trên Doanh thu và chi phí

[LỢI NHUẬN  = DOANH THU - CHI PHÍ]

data table trong excel

Lập công thức tính ô Lợi Nhuận

tính lợi nhuận theo doanh thu và chi phí

Vấn đề 1: Hãy lập công thức để tính tự động giá trị của các ô lợi nhuận khi chi phí không thay đổi nhưng Doanh thu thay đổi

1 Chuẩn bị thông tin dữ liệu cần dự đoán tự động doanh thu

phân tích dữ liệu một biến data table

2 Chọn vùng dữ liệu

data table 1 biến

3 Chọn Data/ What If Analysis/ Data Table...

phân tích dự đoán dữ liệu trong excel

4 Chọn thông tin dự đoán

data table 1 biến

5 Nhấn OK để xem kết quả

cách tính độ nhạy dữ liệu trong excel

Vấn đề 2: Hãy lập công thức để tính tự động giá trị của các ô lợi nhuận khi Doanh thu không thay đổi, nhưng chi phí thay đổi

Các bạn thực hiện tương tự như Vấn đề 1, chỉ thay đổi giá trị của Dòng (Row) Thay cho Cột (Column) trong hộp thoại Data Table...

độ nhạy của excel

Data Table 2 chiều (2 biến theo dòng và cột)

Vấn đề 3: Hãy lập công thức để tính tự động giá trị của các ô lợi nhuận khi doanh thu và chi phí đều thay đổi theo các giá trị tương ứng với nhau

1 Chuẩn bị vùng chứa dữ liệu

data table 2 biến

2 Tô đen vùng dữ liệu

độ nhạy dữ liệu 2 biến excel

3 Vào Data/ What If Analysis chọn Data Table....

what if analysis excel

4 Chọn thông tin cho Data Table....

độ nhạy data table 2 biến

5 Kết quả

what if analysis 2 biến

Nhấn nút Thích trang cộng đồng tin học văn phòng để Tải File mẫu kết quả thực hiện trong bài hướng dẫn và nhận các bài viết mới nhất

Hướng dẫn xóa và chỉnh sửa data table trong What - if Excel

Để có thể sử dụng bảng dữ liệu hiệu quả trong Excel, bạn sẽ cần lưu ý 3 điều sau:

Các ô đầu phải nằm trên cùng một trang tính với bảng dữ liệu.

Microsoft Excel sử dụng hàm Table để tính kết quả bảng dữ liệu:

  • Đối với bảng dữ liệu 1 biến, một trong hai đối số sẽ bị bỏ qua, tùy thuộc và đối tượng nhưng công thức thì sẽ bị thay đổi luôn.
  • Đối với bảng dữ liệu 2 biến, cả hai đối số đều có sẵn.
  • Hàm Table được nhập dưới dạng công thức mảng. Tuy vậy, các ô kết quả không được chỉnh sửa riêng lẻ được.

>> Excel Thống Kê - Hướng Dẫn Thực Hành Lập Báo Cáo Chi Tiết - 2019

Chúc các bạn sẽ hiểu và áp dụng thật tốt Data Table trong excel vào công việc của mình để nâng cao năng suất và hiệu quả của báo cáo

Thầy Nguyễn Đình Ánh - Dạy kèm các kỹ năng tin học văn phòng - lập báo cáo tại nhà Tp.HCM hiệu quả

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT