cách xoay ngang trang A4

Các cách xoay ngang khổ giấy A4 trong Word 2007-2010

Cách 1: Xoay ngang tất cả các trang

Chọn thẻ Page Layout, tại phần Page Setup  chọn Orientation > LandScape

Tất cả các trang giấy sẽ được xoay ngang

Cách 2: Xoay ngang một/một vài trang

Bôi đen trang A4 bạn muốn xoay, chọn thẻ Page Layout, tại phần góc bên phải của Page Setup, chọn mũi tên để mở rộng bảng Page Setup , từ đó sẽ xuất hiện cửa sổ:

Tại phần Orientation ta chọn Landscape, đồng thời, ở phần Apply to: chọn “Selected Text” > OK

Sau đó, trang A4 bạn chọn sẽ được xoay ngang và các trang còn lại được giữ nguyên.

Chúc các bạn thành công!

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
0989.717.035
ZALO CHAT
TOP