Cách vẽ biểu đồ trong word 2007, 2010

Cách vẽ biểu đồ trong Word 2007, 2010

Bước 1: Để vẽ biểu đồ, trước hết ta cần phải có bảng dữ liệu.

Ví dụ, vẽ biểu đồ với bảng dữ liệu dưới đây:

Năm

Doanh thu

Chi phí

Lợi nhuận trước thuế

Thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế

2010

350000

300000

50000

12500

37500

2011

400000

358000

42000

10500

31500

2012

420000

345000

75000

18750

56250

2013

380000

295000

85000

21250

63750

Bước 2: Chọn thẻ Insert rồi chọn biểu tượng Chart, ta được bảng dưới đây

Bước 3: Chọn loại biểu đồ thích hợp, click OK sẽ xuất hiện cửa sổ Excel để bạn nhập dữ liệu, copy dữ liệu từ bảng trên vào cửa sổ Excel như sau; hoặc bạn cũng có thể nhập trực tiếp bảng dữ liệu tại đây.

Sau khi có cơ sở dữ liệu ở cửa sổ Excel, cửa sổ Word cũng sẽ xuất hiện dạng biểu đồ

Bước 4: Chỉnh sửa, trang trí lại biểu đồ sao cho phù hợp: Click vào biểu đồ sẽ thấy thanh công cụ Chart Tool

 

Thẻ Design giúp các bạn thiết kế lại biểu đồ sao cho phù hợp với yêu cầu, sở thích…

Change Chart Type:  dùng để thay đổi định dạng biểu đồ, sau khi click vào sẽ hiển thị bảng dưới đây (Hoặc kích chuột phải vào biểu đồ, chọn Change Chart Type). Tại bảng này, bạn có thể lựa chọn lại dạng biểu đồ cột (Column), biểu đồ đường (Line), biểu đồ tròn (Pie), biểu đồ thanh (Bar), biểu đồ miền (Area), biểu đồ XY phân tán (XY Scatter), biểu đồ chứng khoán (Stock), biểu đồ vành khuyên bị cắt (Doughnut), biểu đồ bong bóng (Bubble), biểu đồ bề mặt (Surface), biểu đồ Radar.

Select Data, Edit Data  dùng để thay đổi dữ liệu đã nhập (Hoặc kích chuột phải vào biểu đồ, chọn Edit Data).

Chart Layouts  giúp thay đổi cách trình bày của biểu đồ

Chart Style  

giúp thay đổi màu sắc, hình dáng (nổi/chìm) của biểu đồ.

Thẻ Layout gồm: Labels, Axes, Background, Analysis

Labels: Hiển thị dữ liệu và các nhãn giá trị

-         Chart title: Tên biểu đồ

-         Axis title: Tiêu đề trục

-         Legend: Chú giải

-         Data Labels: Hiển thị dữ liệu và các nhãn giá trị

-         Data Tables: Hiển thị cả bảng dữ liệu

          Axes: Hiển thị giá trị theo trục

-         Axes: chỉnh sửa, hiển thị dữ liệu trên trục tọa độ

-         Gridlines: Thay đổi đường kẻ mặt đáy biểu đồ

Background: 

-         3D Rotation: Kích vào sẽ xuất hiện hộp thoại sau

+ Rotation: Quay biểu đồ theo trục hoành hoặc trục tung

+ Perspective: Phối cảnh xa

Thẻ Format: chỉnh sửa màu sắc, font chữ cho biểu đồ

Tham khảo thêm các bài viết vẽ biểu đồ

Xem thêm cách vẽ biểu đồ nâng cao: hướng dẫn vẽ nhiều biểu đồ kết hợp đường và cột 

Giảng dạy các chương trình dạy kèm tin học đi làm thực tế cho mọi đối tượng. Thành thạo hoàn toàn kỹ năng tin học văn phòng, gia sư tin học tại nhà

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
0989.717.035
ZALO CHAT
TOP