Cách Mở 2 Sheet Excel Cùng Lúc Và Mở 2 File Excel Cùng Lúc

Cập nhật mới nhất ngày 01 tháng 07 năm 2022: Khi bạn mở 2 file Excel hay 2 Sheet cùng một lúc trên cùng một màn hình làm việc thì nó sẽ giúp bạn dễ quan sát và làm việc hiệu quả hơn. Để mở 2 file hay 2 sheet quả thực không quá khó nhưng cũng không hề đơn giản, trong bài viết này mình và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu về việc mở 2 file hoặc 2 sheet cùng lúc.

Video hướng dẫn

Mở 2 sheet cùng lúc

Các bạn có thể tải file thực hành tại đây.

Bây giờ mình có 2 sheet gồm sheet tổng hợp và sheet Data bây giờ mình làm một sheet tổng hợp để tổng hợp doanh thu của các tỉnh trong từng ngày.

Đầu tiên tại sheet tổng hợp bạn vào View -> chọn vào New Window khi này phía trên góc có số 2 sheet.

mở 2 sheet

Tiếp theo bạn vẫn vào View chọn Arrange All cửa sổ hiện lên tích vào Tiled -> ok như vậy bây giờ đã thành 2 file.

tách thành 2 file

Bản chất 2 file này là một nhưng nó chỉ tách ra cho ta dễ quan sát. Nên khi ta thao tác trên 1 file thì file còn lại vẫn có các thao tác tương tự.

2 file excel

Để tạo danh sách trỏ xuống cho chọn tỉnh thì ta kích vào ô kế bên ô chọn tỉnh vào Data chọn Data Validation.

tạo danh sách trỏ xuống

Bây giờ cửa sổ mới xuất hiện trong phần Allow chọn List, trong phần Source bạn kích vào phần tỉnh giữ Ctrl+shift+mũi tên xuống và chọn ok.

chọn file trỏ xuống

Như vậy phần trỏ xuống của tỉnh đã được hoàn thành. Bây giờ mình sẽ làm phần doanh thu của từng tỉnh.

Đầu tiên bạn sử dụng hàm SUMIFS với cú pháp là: =SUMIFS(bạn kích vào cột doanh thu ở file 2 bấm F4 để cố định;bạn kích vào cột ngày bấm F4 để cố định;điều kiện ngày bạn kích vào ô B7;điều kiện thứ hai là phần tỉnh kích vô cột tỉnh bấm F4 để cố định;Điều kiện cuối là ô phần chọn tỉnh mình vừa tạo bấm F4).

chọn dữ liệu cho tỉnh

Bây giờ bạn có thể chọn tỉnh khác và kết quả tự động nhảy theo lựa chọn của bạn.

lựa chọn tỉnh trong con trỏ

Bây giờ bạn tắt cửa sổ không thao tác đi thì số 2 phía trên sẽ mất đi.

Mở 2 File cùng lúc trong Excel

Ta có 2 sheet là Data và tổng hợp ta sẽ tạo bằng cách nháy chuột phải vào sheet Data chọn Move or Copy cửa sổ mới hiện ra ta kích chọn New book và ok thì file book mới được tạo.

tạo file mới

Như vậy Sheet Data bây giờ trở thành Book1 tức là một File riêng biệt.

tách 2 file

Bây giờ bạn vào file Book1 chọn vào View -> Arrange -> Tiled bây giờ 2 file đồng thời được mở cùng lúc. Bây giờ ta có thể thao tác ở cả hai cửa sổ.

mở 2 file cùng lúc

Giờ bạn có thể thao tác như khi mở 2 sheet.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT