Cách Điền Dữ Liệu Tự Động Autofill Trong Excel

Trong Excel khi bạn nhập một thứ trong tuần và kéo ra thì các thứ tiếp theo được cập nhật tự động. Đó là những trường dữ liệu được thiết lập sẵn trong Excel ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn sử dụng một số trường có sẵn trong excel

Video hướng dẫn

Điền dữ liệu mặc định

Bạn có thể tải file thực hành tại đây.

Có thể các bạn đã biết trong excel có một số trường mặc định như trường thứ, ngày, tháng,... tức là khi ta nhập một thứ trong tuần và ta kích giữ chuột trái kéo xuống thì tự động các thứ tiếp theo được cập nhật và đến hết chủ nhật thì nó lại quay lại là thứ hai.

Trong file thực hành ta kích vào một ô bất kỳ gõ Monday và kích chuột vào góc dưới của ô để kéo xuống thì lập tức tuesday, wednesday,..., đến Sunday thì ô phía sau sẽ tự trở về là Monday.

nhập dữ liệu tự động

Với các tháng bạn cũng làm tương tự bắt đầu từ January, February,..., December thì sẽ quay lại January cứ như vậy kéo dài.

nhập dữ liệu tự động mặc định

Tùy chỉnh nhập dữ liệu tự động

Bây giờ ở Việt Nam mình chia ba khu vực Bắc, Trung, Nam nhưng khi nhập vào Bắc và kéo xuống thì không hiện Trung, Nam giờ làm thế nào để khi nhập Bắc và kéo xuống thì Trung, Nam hiện ra và hết Nam sẽ vòng lại Bắc.

Để làm việc này đầu tiên bạn phải và file chọn options -> Advanced -> kéo xuống trong General chọn Edit custom List.

tùy chỉnh nhập dữ liệu tự động

Bây giờ cửa sổ mới hiện ra bạn chọn và NEW LIST trong phần Custom Lists sau đó qua List entries gõ Bắc Enter xuống hàng gõ Trung enter xuống dòng gõ Nam chọn vào Add và sau đó cái Bắc, Trung, Nam đã được thêm vào cột Custom Lists -> ok.

thêm trường nhập dữ liệu tự động

Bây giờ bạn nhập thử Bắc và sau đó kéo xuống thì nó tự động nhập Bắc Trung Nam và cứ lập lại.

nhập dữ liệu lập lại

Tùy chỉnh nhập dữ liệu tự động nâng cao

Bây giờ với vùng dữ liệu là tỉnh thì mình không thể nhập 63 tỉnh thành được rất tốn thời gian và còn sai sót thì bạn chuẩn bị sẵn một danh sách gồm 63 tỉnh thành. Sau đó bạn vào File chọn option -> Advanced -> trong General bạn vẫn chọn Edit Custom Lists.

tùy chỉnh nhập dữ liệu tự động

Cửa sổ mới xuất hiện bạn vẫn chọn vào NEW LIST trong Custom Lists -> kích vào ô Import list from cell sau đó bạn bôi đen phần dữ liệu đã chuẩn bị sẵn(dữ liệu tên của 63 tỉnh thành) -> Import thì dữ liệu 63 tỉnh thành sẽ được cập nhật vào Custom Lists.

thêm danh sách nhâp tự động

Giờ bạn có thể nhập tỉnh đầu tiên và kéo xuống thì sẽ được tự động cập nhật dữ liệu 63 tỉnh và lập lại khi đến hết tỉnh cuối cùng.

nhập dữ liệu tính nâng cao

Xóa trường nhập dữ liệu tự động

Để xóa bất cứ một trường nhập dữ liệu tự động trong các trường có trong Custom Lists thì bạn vào File chọn options -> Advanced -> trong General chọn Edit Custom List.

tùy chỉnh nhập dữ liệu tự động

Bây giờ cửa sổ hiện ra trong Custom List bạn muốn xóa bất cứ trường nào bạn chọn trường đó và chọn vào Delete Excel sẽ hỏi bạn có chắc chắn xóa không bạn chọn ok.

xóa trường dữ liệu

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT