5 Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Hàm CHOOSE Trong Excel

Chúng ta không thể phủ nhận rằng hàm trong Excel đã, đang và sẽ luôn là một công cụ cực kì mạnh mẽ, giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc tính toán và xử lý số liệu. Trong bài viết ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về 5 ứng dụng hàm CHOOSE – một trong những hàm rất tuyệt vời có sẵn trong Excel. Hãy cùng bắt đầu thôi!

Công thức và các tham số của hàm CHOOSE

Hàm CHOOSE trong Excel nhận vào tham số đầu tiên là giá trị chỉ mục (index) và những tham số tiếp theo là các giá trị tương ứng với giá trị của chỉ mục đó. Các bạn có thể hiểu một cách đơn giản ví dụ trong câu lệnh =CHOOSE(X,“A”,“B”,“C”,“D”), nếu X bằng 1 thì hàm này sẽ trả về “A” còn nếu X bằng 2 sẽ trả về “B” và cứ tiếp tục như vậy.

Tính thứ bằng hàm CHOOSE

Để tính thứ chúng ta cần kết hợp thêm với hàm WEEKDAY (trả về một số tương ứng với thứ trong tuần, bắt đầu từ chủ nhật là số 1, thứ 2 là số 2 và cứ tiếp tục cho đến thứ 7). Sau khi đã phân tích ra như vậy, tham số đầu tiên trong hàm CHOOSE của chúng ta sẽ là giá trị trả về của hàm WEEKDAY còn những tham số tiếp theo lần lượt là các thứ trong tuần và bắt đầu bằng chủ nhật.

tính thứ bằng hàm choose

Tính quý và mùa bằng hàm CHOOSE

Đối với việc tính quý, đầu tiên chúng ta phân tích rằng trong 1 năm sẽ có 4 quý và mỗi quý lại bao gồm 3 tháng. Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng thêm hàm MONTH để trả về số tháng và dùng làm tham số đầu tiên trong hàm CHOOSE, các tham số còn lại lần lượt sẽ là số quý. Lưu ý bởi vì 1 quý có 3 tháng nên mỗi quý ta sẽ lặp lại 3 lần. Cú pháp như sau: =CHOOSE(MONTH(B9),"Quý 1","Quý 1","Quý 1","Quý 2", "Quý 2","Quý 2","Quý 3","Quý 3","Quý 3","Quý 4","Quý 4","Quý 4").

tính quý bằng hàm choose

Tương tự với việc tính quý, một năm cũng có 4 mùa và mỗi mùa gồm 3 tháng nên ta cũng dễ dàng có được có được cú pháp:  =CHOOSE(MONTH(B9),"Xuân","Xuân","Xuân","Hạ","Hạ","Hạ","Thu","Thu","Thu","Đông","Đông","Đông")

tính mua bằng hàm choose

Tính doanh thu theo quý

Đối với trường hợp đã có doanh thu tổng hợp của từng quý thì công việc cần làm lúc này sẽ cực kì đơn giản. Các bạn chỉ cần nhập tham số đầu tiên trong hàm CHOOSE là số quý mà ta cần kiểm tra và các tham số còn lại lần lượt là doanh thu theo từng quý.

tính doanh thu theo quý

Tính tổng doanh thu theo quý

Còn trong trường hợp doanh thu chưa được tổng hợp thì làm như thế nào? Chúng ta chỉ cần thêm hàm SUM vào trước hàm CHOOSE để có thể tính tổng cộng doanh thu của từng sản phẩm có trong quý đó để ra được kết quả cuối cùng.

tính tổng doanh thu theo quý

Tính trạng thái thi và số môn đã thi

Một ứng dụng phổ biến khác của hàm CHOOSE đó là trong việc hiển thị trạng thái thi (chưa thi, đang thi và đã thi xong). Trong tình huống này thì chúng ta sẽ sử dụng thêm hàm COUNTIFS để tính được số lượng môn đã thi (nếu số lượng môn đã thi bằng 0 thì là chưa thi, nếu bằng số môn thì là đã hoàn thành, còn lại là đang thi). Sở dĩ trong công thức bên dưới có một chỗ cộng thêm 1 là để tránh trường hợp hàm COUNTIFS trả về 0 trong khi tham số đầu tiên của hàm CHOOSE phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng 1.

tính trạng thái thi

Thêm một ví dụ thường thấy khác là việc tính số môn đã thi. Mặc dù việc tính toán này không sử dụng hàm CHOOSE nhưng mình vẫn thêm vào để các bạn có thể tham khảo thêm. Công thức rất đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng hàm COUNTIFS với tham số đầu tiên là vùng dữ liệu cần tham chiếu còn tham số thứ 2 là nội dung “Đã Thi”. Lúc này hàm COUNTIFS sẽ tính toán số lượng các ô thỏa mãn điều kiện và trả về kết quả. Chúc các bạn thực hành tốt!

tính số môn đã thi

Video hướng dẫn

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT