4 Cách Giúp Tạo Dashboard Báo Cáo Chuyên Nghiệp

Bạn là nhân viên văn phòng? Bạn là học sinh, sinh viên đang đau não vì việc tạo Dashboard báo cáo làm sao cho chuyên nghiệp? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo Dashboard báo cáo một cách chuyên nghiệp, và có thể thực hiện báo cáo với dữ liệu động một cách dễ dàng. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Video hướng dẫn

Chèn Smart Art vào Dashboard

Bước đầu tiên để làm biểu đồ thêm sinh động và đẹp hơn. Ta có thể đổi màu vùng, trước hết chọn vùng cần đổi màu, sau đó chọn màu cần đổi. 

tô màu vùng cần tạo biểu đồ

Tiếp theo là sử dụng sơ đồ tổ chức thông minh mà Excel hỗ trợ. Đầu tiên chọn Insert, sau đó chọn SmartArt để tạo sơ đồ.

tạo smart art

Sau khi tạo Smart Art, ta có thể thấy được có rất nhiều loại sơ đồ. Để phù hợp với bài toán đặt ra, ta có thể chọn Process, và lựa chọn sơ đồ thích hợp.  

chọn loại smart art

Sau khi chọn ta có thể thấy được sơ đồ như hình dưới. Ta có thể xoá bớt hoặc thêm mới. Để thêm mới ta chọn phần cần thêm, Ctrl và chọn, sau đó Ctrl + C và Ctrl + V để nhân đôi hình có trong sơ đồ. 

tạo thêm các phần tử cho biểu đồ

Sau khi tạo sơ đồ phù hợp ta có thể thay đổi màu của sơ đồ bằng cách chọn Change Colors, và chọn màu sơ đồ đẹp, phù hợp với màu của nền mà ta làm ở trên. 

đổi màu biểu đồ

Nếu để nguyên sơ sồ thì ra không thể thêm chữ và biểu hiện số liệu của các sơ đồ. Ta di chuyển chuột vào khung để hiện thành dấu mũi tên 4 chiều. Tiếp theo nhấn chuột phải, và chọn Convert to Shapes để chuyển thành dạng hình. 

chuyển sang dạng hình

Để tách các hình riêng ra, ta di chuyển chuột như trên và nhấn chuột phải. Chọn Group -> Ungroup để tách các hình. 

tách các đối tượng trong biểu đồ

Để biểu thị số liệu vào sơ đồ, ta chọn vào từng hình nhỏ chọn các dữ liệu theo số liệu các năm. Ta có thể làm như dưới hình.

liên kết các năm với biểu đồ

Dưới đây là kết quả sau khi biểu thị các số liệu lên sơ đồ. Ta có thể biểu diễn thêm nếu cần.

kết quả sau khi gán giá trị

Ẩn hàng và cột không sử dụng 

Chỉ hiển thị sơ đồ để phục vụ báo cáo, ta có thể ẩn hết tất cả các cột không sử dụng để biểu đồ thêm gọn gàng. 

Chọn cột không sử dụng tới như dưới hình, tiếp theo nhấn tổ hợp phím dưới hình, và nhấn chuột phải và chọn thuộc tính Hide.

ẩn các cột không sử dụng

Làm tương tự như ẩn các cột, ta chọn dòng không sử dụng. Nhấn tổ hợp phím như dưới hình, và chuột phải chọn Hide để ẩn các dòng.

ẩn các dòng không sử dụng

Và đây là kết quả sau khi ẩn các dòng, cột không sử dụng. Biểu đồ sẽ gọn gàng và đẹp hơn. 

kết quả sau khi ẩn các dòng cột không sử dụng

Lựa chọn các Object

Sự lựa chọn các hình có thể gây khó khăn trong khi sử dụng và di chuyển các đối tượng trong sơ đồ. 

Ta có thể bật các đối tượng để có thể dễ dàng di chuyển và sử dụng bằng cách chọn Insert, Find & Select và chọn Selection Pane. 

bật tính năng chọn đối tượng trong biểu đồ

Ta có thể thấy kết quả như dưới hình, có đối tượng được xổ ra thành 1 danh sách, ta có thể chọn các đối tượng, ẩn các đối tượng theo ý ta muốn.

bản điều khiển các đối tượng

Biểu đồ Sparklines

Để dữ liệu dễ dàng thay đổi một cách linh động và tiện cho việc sử dụng. Ta làm tuần tự các bước như dưới hình để có thể bật cài đặt cho việc sổ danh sách. 

tạo danh sách các năm

Sau khi ta cài đặt các thuộc tính, tiếp tục ta chọn dữ liệu cần hiển thị. Ta chọn các năm cần hiển thị và nhấn Enter. 

chọn đối tượng làm danh sách

Và ta có thể thấy được kết quả sau. Dễ dàng thay đổi các năm để dữ liệu thêm linh động. 

kết quả sau khi làm danh sách các năm

Tiếp tục để có thể phục vụ cho việc tạo biểu đồ. Ta làm như sau để tạo dữ liệu động cho biểu đồ. Ta làm theo hình dưới đây để có thể thay đổi dữ liệu. 

liên kết năm với biểu đồ

Sau khi tạo dữ liệu để thay đổi năm. Ta tiếp tục dùng hàm INDEX và MATCH để hiển thị thông tin của từng tháng. Làm tuần tự từng bước như dưới hình để có thể hiển thị dữ liệu từng tháng. 

liệt kê thông tin của từng năm

Tiếp tục là đến bước thực hiện tạo biểu đồ, chọn vị trí cần tạo để hiển thị biểu đồ, chọn Insert và chọn Column. 

tạo biểu đồ

Tiếp tục ta cần chọn dữ liệu để tạo biểu đồ, ta chọn dữ liệu từng tháng ở bước trên. Chọn dữ liệu và nhấn Ok.

chọn bản cần tạo biểu đồ

Và cuối cùng, sau khi tạo biểu đồ, ta có thể thấy kết quả như hình sau đây. Có có thể đổi các năm và biểu độ tự động thay đổi theo năm. 

kết quả sau khi tạo biểu đồ

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT