Hướng Dẫn Thêm Dữ Liệu Có Cấu Trúc Schema Markup Vào Website - SEO

Dữ liệu có cấu trúc đóng một vai trò quan trọng để bộ máy tìm kiếm nói chung và Google nói riêng có thể hiểu được nội dung website của bạn một cách tốt nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đầy đủ và chi tiết cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang web

Google đã có bài viết chính thức về điểm chất lượng website dựa trên dữ liệu website có cấu trúc. Đây trở thành một yêu tố quan trọng để google xếp hạng kết quả tìm kiếm tự nhiên hay SEO

Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ để thêm dữ liệu có cấu trúc vào tất cả các loại website khác nhau từ web thương mại điện tử, bán hàng đến web về tin tức, trang cá nhân.

Thêm dữ liệu về tổ chức, dịch vụ cung cấp

Dữ liệu có cấu trúc về tổ chức thể hiện tên và các dịch vụ chính thức mà website cung cấp.

Các thông tin cần thiết bắt buộc phải có là logo, liên kết mạng xã hội và thông tin liên hệ của web

dữ liệu có cấu trúc về thông tin tổ chức của website

Ví dụ về sử dụng JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{ "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "Organization",
  "legalName" : "Elite SEM",
  "url" : "https://elitesem.com/",
  "contactPoint" : [{
    "@type" : "ContactPoint",
    "telephone" : "+1-646-350-2789",
    "contactType" : "customer service"
  }]
  "logo" : "https://elitesem.com/wp-content/uploads/2014/03/Elite_SEM_Logo_2014.png",
  "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/EliteSEM",
    "https://www.twitter.com/elitesem",
    "https://plus.google.com/+Elitesem",
    "https://www.youtube.com/user/EliteSEMInc",
    "https://www.linkedin.com/company/elite-sem",
    "https://www.wikidata.org/wiki/Q20736641"]
}
</script>

Tài liệu hướng dẫn của google Customizing Your Knowledge Graph

2 Thêm dữ liệu có cấu trúc Thông tin về website và dịch vụ cung cấp 

Thông tin về website sẽ giúp Google hiển thị website của bạn một cách tốt nhất và tạo được các liên kết nhanh ngay trong kết quả tìm kiếm của google.

thông tin website

Mã thực hiện JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "WebSite", 
  "name" : "Elite SEM",
  "url" : "https://elitesem.com/",
  "potentialAction" : {
    "@type" : "SearchAction",
    "target" : "https://elitesem.com/?s={search_term}",
    "query-input" : "required name=search_term"
  }                     
}
</script>

Hướng dẫn chính từ google:
- Sitelinks Search Box
- Include Your Site Name in Search Results

3 Dữ Liệu Có Cấu Trúc Liên Kết Thông Tin Danh Mục Bài Viết

Tên gọi khác của phần này là BreadcrumList 

liên kết bài viết breeadcrumlist

Mã Thực Hiện 

<ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
  <li itemprop="itemListElement" itemscope
      itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/">
        <span itemprop="name">Home</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
  </li>
  ›
  <li itemprop="itemListElement" itemscope
      itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/activewear/">
      <span itemprop="name">Activewear</span></a>
    <meta itemprop="position" content="2" />
  </li>
  ›
  <li itemprop="itemListElement" itemscope
      itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/activewear/tops/">
      <span itemprop="name">Tops</span></a>
    <meta itemprop="position" content="3" />
  </li>
</ol>

Hướng dẫn chính thức từ google: Breadcrumbs

4 Liên Kết Nhanh Trong Kết Quả Tìm Kiếm Google (Site Navigation)

Các liên kết được hiển thị trực tiếp trong kết quả tìm kiếm của google sẽ làm website của bạn có lượng người truy cập nhiều hơn.

liên kết trong kết quả tìm kiếm google sitelink navigation

Mã Thực hiện 

<ul itemscope itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement">
  <li itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://www.travelstore.com/our-advantage">Our Advantage</a></li>
  <li itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://www.travelstore.com/our-travel-experts">Travel Experts</a></li>
  <li itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://www.travelstore.com/destinations">Destinations</a></li>
  <li itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://www.travelstore.com/cruises">Cruises</a></li>
  <li itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://www.travelstore.com/interests">Interests</a></li>
  <li itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://www.travelstore.com/explore-your-world/interests/hotels-and-resorts">Hotels</a></li>
  <li itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://www.travelstore.com/travel-guides">Travel Resources</a></li>
</ul>

Hướng dẫn chính thức của google: SiteNavigationElement (on Schema.org)

5 Thông tin về sản phẩm dành cho các trang web thương mại điện từ E-Commerce

thông tin đánh giá sản phẩm

Hướng dẫn
- Đối với sản phẩm, bắt buộc phải có thuộc tính "name"
- Đối với các sản phẩm giảm giá, thuộc tính "price" và "priceCurrency" bắt buộc phải có

Đoạn mã thực hiện (sử dụng microdata)

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
  <h1 itemprop="name">Back to the Future 1:1 Scale Hoverboard</h1>
  <span itemprop="description">Time traveling to 2015 and back is only the beginning of the adventures found in Back to the Future Part II. The coolest part…was finding the hoverboard! And now the future is finally here and you can have a hoverboard of your own! This replica prop is an exact recreation from the one seen in Back to the Future II. Sure, it doesn't truly hover (come on scientists!) but carrying it around will let everyone know that you've just come back... from the future! Just don't try to use it on water! <i>Back to the Future is a trademark and copyright of Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.</i></span>
  <span itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    Buy New: $<span itemprop="price">48.99</span>
    <link itemprop="availability" href="https://schema.org/InStock" />
  </span>  
</div>

Hướng dẫn chính thức từ google Google Resource Page: Enabling Rich Snippets for Products

6 Dữ liệu thông tin đánh giá (rating) về website, bài viết

Đánh giá dấu Sao trong kết quả tìm kiếm của google sẽ làm tăng sự tin tưởng về dịch vụ website của bạn trong mắt khách hàng.

Mặc định google sử dụng thang điểm từ 1 tới 5 (với 1 điểm là thấp nhất và 5 điểm là cao nhất). Bạn có thể điều chỉnh thang điểm này với các thuộc tính theo hướng dẫn bên dưới (từ 1 tới 10 điểm)

Đoạn mã thực hiện (sử dụng microdata)

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
  <h2 itemprop="name"> Super Book </h2>
  <div itemprop="description">Ultra interesting. Super impressive.</div>
  <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
    <div>Book rating:
      <span itemprop="ratingValue">9</span>
      <meta itemprop="bestRating" content="10"/>
      <meta itemprop="worstRating" content="1"/>
      based on <span itemprop="ratingCount">20</span> ratings
    </div>
  </div>
</div>

7 Thông tin về bài viết trên website (article)

Thông tin về bài viết sẽ giúp google hiểm và hiển thị đúng hơn về bài viết của bạn.

Mã thực hiện (sử dụng microdata)

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  "headline": "Emmys 2015: The 5 categories we're most excited to see",
  "image": "https://rack.1.mshcdn.com/media/ZgkyMDE1LzA5LzIwLzQ0L2YyOGFiZmM5NmNkLmQ5ZjgxLmpwZwpwCXRodW1iCTEyMDB4NjI3IwplCWpwZw/418b1a9e/940/f28abfc9-6cd9-217b-8bc7-fd48dd3621a9_MM714-21.jpg",
"keywords": ["television","emmys","uncategorized","entertainment","tv","emmys-2015"],
  "datePublished": "2015-09-20T13:39:38Z",
  "articleSection": "entertainment",
  "creator": "Sandra Gonzalez",
  "author": "Sandra Gonzalez",
  "articleBody": "The 2015 Emmy Awards are upon us, and while television's biggest night has in several years etc....",
  "mainEntityOfPage": "True"
}
</script>

Hướng dẫn từ google Enabling Rich Snippets for Articles

8 Dữ liệu thông tin doanh nghiệp địa phương

Thông tin dữ liệu địa phương giúp google có thể biết được địa chỉ doanh nghiệp của bạn, lĩnh vực đang hoạt động của website, cũng như thông tin về thời gian hoạt động của doanh nghiệp.

Mã thực hiện (sử dụng microdata)

<div itemscope itemtype="https://schema.org/LocalBusiness">
  <h1 itemprop="name">Elite SEM</h1>
  <p itemprop="descripton">A performance-driven digital marketing agency.</p>
  <p>Open: <time itemprop="openingHours" datetime="Mo-Fi 09:00-17:00">Monday-Friday 9am-5pm</time></p>
  <p>Phone: <span itemprop="telephone" content="+16463502789">646-350-2789</span></p>
  <address itemscope itemtype="https://schema.org/PostalAddress" itemprop="address">
    <span itemprop="streetAddress">142 W 36th St, Fl 11</span>
    <span itemprop="addressLocality">New York</span>,
    <span itemprop="addressRegion">NY</span> <span itemprop="postalCode">10018</span>
  </address>
</div>

Nguồn chính thức từ google

LocalBusiness (on Schema.org)
- Schema.org examples for location pages (on Google)

SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐỂ KIỂM TRA DỮ LIỆU CÓ CÁU TRÚC TRÊN WEBSITE 

Cảm ơn các bạn!

Thầy Ánh

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
0989.717.035
ZALO CHAT
TOP